Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk
Om MEPS-kalkylen

Slik fungerer MEPS-kalkuleringen

I MEPS-kalkylen er det ikke antall timer som er angitt, men arbeidsmoment med nøytral verdi. Dette gjør kalkylen oversiktlig og lett å tolke, og oppmuntrer til effektivitet i arbeidsprosessen. MEPS-kalkylen hjelper deg med å holde oversikt over kostnader og øke lønnsomheten, samtidig som det letter fakturering og skaper tydelighet mellom bestiller og entreprenør.

Konseptet med MEPS-kalkuleringen

Kalkylen viser arbeidsmoment

I MEPS-konseptet har vi forlatt den tradisjonelle måten å jobbe på regning. I stedet for timefakturering tar entreprenøren betalt for det faktisk utførte arbeidet. I en MEPS-kalkylen er det derfor ikke tidsforbruk, men arbeidsmoment som er spesifisert.

Hvert arbeidsmoment i en MEPS-kalkyle har en nøytral verdi. På disse verdiene setter utførende en pris basert på avtalen med bestiller. Hva hvertmoment koster avhenger derfor av hva entreprenøren har forhandlet seg frem til.

Hvis du vil vite mer om det, kan du lese på MEPS Data Management-siden.

Du er ansvarlig for effektiviteten din

Den som utfører jobben, er ansvarlig for sin egen effektivitet. Hvis jobben utføres raskt og effektivt, har du tid til å gjøre mer arbeid på kortere tid og kan derfor fakturere mer. For de som bruker mer tid, er effekten motsatt.

Tydelig og levende kalkyle

MEPS-kalkylen er synlig for alle i oppdraget. Den er detaljert og rapporterer hva hver del koster og hva som er inkludert. MEPS-kalkylen er live, slik at det er enkelt å bli enige om tillegg som oppstår i løpet av arbeidet. Kalkylen viser tydelig hvorfor disse elementene ble lagt til.

Fordi kalkylen er så oversiktlig, er det et utmerket grunnlag for fakturering. Når man spiller med åpne kort kan både entreprenør og bestiller samarbeide effektivt og lønnsomt på en måte som gjør alle fornøyde.

Lær mer om MEPS-kalkulering

Ønsker du å lære enda mer om hvordan MEPS kalkulerer, anbefaler vi at du deltar på et av våre kurs som du bestiller her.

Se video om kalkulering i MEPS

© Copyright 2024 CAB Group