Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
Produkt- och processtöd
på plats
$businessArea

Produkt- och processtöd på plats

En av våra produktrådgivare besöker er verkstad och hjälper till att optimera användningen av våra system och tjänster. Syftet är att skapa effektiva rutiner och ge ökad kunskap som effektiviserar verkstadens arbete. Innehållet skräddarsys efter era behov och önskemål.

Så här funkar det

Vår produktrådgivare planerar genomförandet tillsammans med er, med utgångspunkt i de behov ni har. Fokus ligger på att optimera och få bättre struktur i arbetssätt och verkstadsprocess, samt att öka kunskapen om hur våra produkter och tjänster används på bästa sätt för en effektiv verksamhet. Exakt vilka delar ni behöver stöd i kan variera - vi är flexibla och anpassar oss. Ibland räcker en dag, men ofta behöver vi besöka er under två eller flera arbetsdagar för ett tydligt resultat.

Genomförande

Era behov ligger till grund för innehållet, men områden vi kan gå igenom är till exempel:

 • Skadebesiktning
 • Skadekalkylering
 • Bokning & planering
 • Reservdelshantering
 • Uppföljning (statistik, KPI:er, Avvikelser)

Mål

Målet är att alla deltagare ska känna sig trygga i systemen och känna till verkstadens arbetssätt och rutiner för ökad effektivitet i de arbetsområden vi berört.

Förkunskaper

Det är bra om deltagarna har grundutbildning i CABAS och CAB Plan.


Pris och bokning

Kostnad för tjänsten är 15 500 SEK/dag (exkl. moms). Reseomkostnader tillkommer.

För bokning, vänligen kontakta oss för att diskutera lämpligt upplägg och tidpunkt för genomförandet.

© Copyright 2024 CAB Group