Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
Omprov
för CVDA
$businessArea

CVDA Testcenter

Här hittar du information om teoretiskt prov och omprov för certifieringsutbildningen CVDA.

Teoriprov CVDA

Teoriprovet avslutar CVDA-utbildningen och har som syfte att verifiera att användaren har tillräckliga kunskaper om de teoretiska momenten i utbildningen. Teoriprovet har fokus på användarinstruktionerna men behandlar även andra allmänna delar.

Provet skapas slumpmässigt från en databas med frågor och varje fråga innehåller två eller flera svarsalternativ. Frågan anger också hur många svarsalternativ som är korrekta och ska fyllas i.

Totalt består provet av 20 frågor som ska besvaras inom 60 minuter och gränsen för att bli godkänd är 14 korrekt besvarade frågor.

Omprov

Om en deltagare blir underkänd på teoriprovet kan han/hon göra om provet. Teoriprovet kan göras om hur många gånger som helst. Deltagaren anmäler sig till ett omprov via vår hemsida.

Teoriprovets giltighetstid

För att upprätthålla sin certifiering ska certifierade deltagare omcertifiera sina teoretiska kunskaper med två års intervaller. Deltagaren anmäler sig teoriprov via vår hemsida.

Bokning och kostnad

Teoriprov och omprov genomförs online.

Pris per provtillfälle: 700 kr

Mer information

Har du frågor om CVDA-provet? Kontakta oss så hjälper vi dig!

utbildning@cab.se

© Copyright 2024 CAB Group