Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
CAB
Meny
Stäng
search
Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
CABAS
Kunskapsinventering
$businessArea

Få koll på er CABAS-kompetens

CABAS Kunskapsinventering är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig att få kontroll på verksamhetens behov av kompentensutveckling.

Kunskap är en färskvara man måste förvalta och CABAS utvecklas ständigt. Det är därför klokt att återkommande se över att alla CABAS-användare på verkstaden eller försäkringsbolaget har den kompetens de behöver för att dra nytta av systemets funktioner.

Inventeringen sker genom ett webbaserat test av de anställdas kunskaper i CABAS och resultaten presenteras på verksamhets- och individnivå för att säkerställa att alla får den utbildning som behövs för att ta sig vidare till nästa nivå.

Så går det till

Tillsammans planerar vi när testet ska genomföras och vilka som ska genomgå det. Den anställde får ett e-postmeddelande med en länk till testet och ska sedan själv genomföra det inom två veckor. När testet påbörjas har man 60 minuter på sig att genomföra.

Efteråt går en rådgivare från CAB igenom resultatet tillsammans med Er och föreslår vilka eventuella utbildningar som är aktuella för era anställda.

Testet avser CABAS för personbilar (plåtskadekalkylering).

Kontakta oss för att boka in en kunskapsinventering redan idag.

© Copyright 2022 CAB Group