Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
$businessArea

Utbildningskoncept

Vad roligt att du är intresserad av någon av våra utbildningar! Här presenterar vi vår tanke bakom konceptet.


 • CAB:s utbildningar är till för att skapa effektivitet och lönsamhet hos våra kunder. Vi tror på ett nära samarbete och en öppen dialog mellan oss som leverantör och dig som användare och kund. En viktig del av våra utbildningar är därför det erfarenhetsutbyte som sker mellan oss och mellan dig som deltar.

 • Vi anpassar oss efter deltagarnas förkunskaper och har vid behov en extra lärare/resurs med som stöd.
 • Vi utvecklar och säkerställer lärarnas pedagogiska kompetens, genom att de kontinunerligt vidareutbildas så att undervisningen ska följa marknadens krav.
 • Framgångsfaktorer:
  — Lärarledd undervisning i både teori och praktik
  — Lärarna har bred erfarenhet och aktuell kunskap
  — Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna
  — Den praktiska undervisningen sker i verkstadsanpassad lokal
  — Vår utbildning följer utvecklingen på marknaden
  — Kvalitetssäkrade utbildningsrutiner
 • CAB förbinder sig att innehållet i utbildningen motsvarar utlovat innehåll på hemsidan samt att utbildningen är väl utförd.

© Copyright 2024 CAB Group