Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
$businessArea

Vad gäller vid bokning av utbildning?

Vad roligt att du är intresserad av någon av våra utbildningar! Här finns information om hur det funkar vid bokning och vad som gäller om du behöver boka om eller av utbildningen.


Bokningsbekräftelse och inbjudan

En bokningsbekräftelse skickas vid bokning till deltagare och kontaktperson.

Kallelse till utbildningen skickas 4 veckor och 1 vecka före utbildningsstart. Kallelsen innehåller detaljerad information om utbildningstider, plats med mera.

Bokningsregler

CAB följer de regler och riktlinjer som Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag rekommenderar.

Avboka utbildning

Du kan avboka din utbildning kostnadsfritt fram till 4 veckor före utbildningsstart. Vid avbokning 2-4 veckor före utbildningsstart faktureras halva utbildningskostnaden. Vid avbokning 0-2 veckor före utbildningsstart, och om du uteblir från utbildningen utan att avboka, faktureras hela utbildningskostnaden om du saknar av-/ombokningsgaranti. Försök då istället ordna så att någon annan på ditt företag kan utnyttja din utbildningsplats.

Avboka din utbildning här

Ombokning av utbildning

Ombokning av utbildning kan göras kostnadsfritt fram till 4 veckor före utbildningsstart. Vid ombokning 2-4 veckor före utbildningsstart debiteras en ombokningsavgift på 500 SEK exklusive moms per deltagare och utbildning som bokas om till ett annat datum. Om avbokning av ombokningen sker debiteras hela utbildningskostnaden. Vid ombokning 0-2 veckor före utbildningsstart debiteras hela utbildningskostnaden om du saknar av-/ombokningsgaranti. Försök då istället ordna så att någon annan på ditt företag kan utnyttja din utbildningsplats.

Vill du omboka? Skicka ett mejl till utbildning@cab.se

Av- och ombokningsgaranti

Vid bokning av en utbildning så kan tillägget "Av-/Ombokningsgaranti" väljas vilket medför att deltagaren kan avboka eller omboka utbildningsplatsen en gång fram till samma dag som utbildningen påbörjas. Kostnaden för denna garanti anges i bokningsformuläret för respektive utbildning.

Reklamation

Reklamation ska alltid göras via mejl till utbildning@cab.se. Reklamation av utbildning sker endast om skälig anledning kan motiveras. Datum, namn på utbildningen samt ort för utbildningstillfället ska anges. Utbildningskostnaden ersätts inte. CAB ersätter inte heller utlägg som deltagarna har gjort eller andra kostnader som är kopplade till utbildningen. Nytt utbildningstillfälle eller motsvarande kan erbjudas.

Inställd utbildning

Återbetalning sker endast om CAB ställer in utbildningen. I sådana fall kan återbetalning av utbildningskostnaden eller ombokning ske.

© Copyright 2024 CAB Group