Inspelning av telefonsamtal till CAB Support

Vissa samtal till vår support kan komma att spelas in.

Så hanterar vi inspelade samtal:

  • Samtalen sparas i 24 månader och raderas därefter
  • Ett fåtal personer har rätt att lyssna på inspelade samtal


Samtalen kan användas till följande:

  • Kvalitetssäkra arbetet
  • Utveckla rutiner och utbildningsmaterial
  • Reda ut oklarheter