Systemkrav för CABAS och CAB Plan

Generella krav CABAS/CAB Plan

Applikationen stöds av följande operativsystem:

 • Windows 10 (Inte RT)
 • Windows 11
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019
 • Windwos Server 2022

Förinstallerad programvara


Webbapplikationer stöds av följande webbläsare*

 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Firefox
 • Safari

*)Webbapplikationerna är utformade för att fungera med den senaste versionen av webbläsaren. Webbapplikationerna kan fungera med äldre versioner. Vi kan dock inte ge några garantier.

Uppkoppling

Nätverkskapacitet/uppkoppling: 10 Mbit/s (OBS! Både uppströms och nedströms) mot Internet

Web Proxy

CAB Service Platform and use of Web Proxies

Specifika krav CABAS

Dator:

 • Processor: Minst 2 kärnor, 2GHz
 • RAM: 500 MB ledigt utrymme tillgängligt (CAB rekommenderar maskinvara med minst 2 GB installerat RAM)
 • Hårddisk: 150 MB tillgängligt
 • Skärmupplösning*: Minimum 1920*1080

Specifika krav CAB Plan

Dator:

 • Processor: Minst 2 kärnor, 2GHz
 • RAM: 2 GB installerat RAM i dator för tidsstämpling. 4 GB installerat RAM i dator för bokning/planering
 • Hårddisk: 150 MB tillgängligt

Rekommenderade krav CAB Plan

Programvara:

Dator:

 • Skärmupplösning*: 1920*1080

*) Skalning ska vara satt till 100% (laptops har ofta 125% som standardinställning). Högre skalning eller lägre upplösning kan användas, men kan försämra kvaliteten.

Kommunikation

Klientapplikationen exekveras på den lokala datorn men hämtar och sparar data i CAB's driftmiljö. Detta innebär att en internetuppkoppling krävs för att köra systemet. Kraven på bandbredd är satt till 10Mbit/s (både uppströms OCH nedströms) för att erhålla bra svarstider. Systemet kan användas vid lägre bandbredder. Svarstiderna för laddning av foto och 3D är det som påverkas mest av den tillgängliga bandbredden.

Vid installation eller uppdatering av CSP-mjukvaran (CABAS, CAB Plan) används Amazon CloudFront för att ge goda nedladdningsprestanda och hög tillgänglighet. För pushnotifieringar till klienten och accelererad fotonedladdning används Microsoft Azure baserade funktioner.

Följande nätverksdestinationer används av applikationen:

 • Applikationskommunikation (*.cabgroup.net, *.cab.se, port 443/HTTPS (TLS1.2))
 • Mjukvaruinstallation/uppdatering/3D-bilder (*.cloudfront.net, port 443/HTTPS (TLS1.2), fallback till ovan)
 • Pushnotifieringar för klienten (*.servicebus.windows.net, port 9354, fallback till port 443, eget protokoll)
 • Accelererad fotonedladdning (*.blob.core.windows.net, port 443/HTTPS (TLS1.2))

Se Technical network specification* för en sammanställning av nätverksdestinationer och "IP range" för applikationkommunikation.

*) Mer detaljerad domäninformation kan fås på begäran.

Säkerhet

Användare identifieras med användarnamn och lösenord. Lösenordsregler finns för att se till att lösenord inte blir för enkla. CSP använder ingen egenutvecklad autentisieringskod utan använder Active Directory för att hantera användare. Användaren måste ange användaruppgifter vid inloggning. Det finns en funktion för att komma ihåg de senaste använda användaruppgifterna. Dessa uppgifter krypteras och sparas i användarens katalog (Documents and settings). Trafiken mellan klienten och servern är krypterad med HTTPS (TLS1.2) och webbplatsen använder certifikat för att säkerställa identiteten. Alla filer som laddas ned från CSPs webbsida är signerade med CAB´s certifikat för kodsignering. Alla HTTPS (TLS1.2)-certifikat är utfärdade av Thawte och för kodsignering används Symantec som utfärdare.