Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • English
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
CAB
Meny
Stäng
search
Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • English
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel

Samverkansgruppen

I forumet Samverkansgruppen ska CAB, motorbranschen och försäkringsbranschen tillsammans arbeta fram prioriteringar för kommande tidsstudier, fordonsanalys samt gemensamma behov av utveckling i CABAS-kalkylering.

På dessa sidor hittar du aktuell information om Samverkansgruppens arbete.

Så här följer du arbetet kring tidsstudier

Möten och protokoll

Följ Samverkansgruppens arbete genom att ta del av protokoll och annat material från möten.

Informationsmöten

Du kan också hålla dig uppdaterad genom att delta på de öppna informationsmöten som hålls via Microsoft Teams efter varje Samverkansgruppsmöte. Anmäl intresse till kristian.revay@cab.se för att delta.

Syfte

Samverkansgruppen ska:

 • Fokusera på skadekalkylering på den svenska marknaden gällande tidsstandarder, fordonsanalys och CABAS kalkylering​.
 • Skapa tydlighet genom kommunikation och transparens mellan parterna​.
 • Fokus på nuvarande och kommande marknadsbehov inom skadekalkylering.
 • Bevaka CABAS kalkyleringen och fordonsanalysen.

Representanter

Motorbranschen:

 • Jan Olvenmo, MRF
 • Bengt Öberg, MRF
 • Michael Bergvall, SFVF
 • Anders Karlsson, BIL Sweden

Försäkringsbranschen:

Efter intresseanmälan inför varje möte. Fyra platser där två platser reserveras till försäkringsbolag med marknadsandel inom motorförsäkring mer än 10% och två platser reserveras till försäkringsbolag med marknadsandel mindre än 10%. En plats kan övertas av bolag med mer än 10% marknadsandel om inte två bolag med mindre än 10% marknadsandel anmäler sig.

CAB Group:

 • Kristian Révay, CAB (ordf.)
 • Anders Lindkvist, CAB
 • Mats Wästvind, CAB
 • Peter Afzelius, CAB

Samarbetsform

CABs reparationstider påverkas av tre olika delar: Tidsstandarder, Fordonsanalys och Kalkylsystem. För att säkerställa fortsatt god funktionalitet och kvalitet har CAB bjudit in motorbransch och försäkringsbransch för diskussion och vägledning kring Tidsstandarder, Fordonsanalys och Kalkylsystem på den svenska marknaden.

Samverkansgruppens mål och uppgift

Samverkans övergripande uppgift är att verka för att möta marknadens behov i samband med förvaltning och utveckling av CAB:s Tidsstandarder, Fordonsanalys och Kalkylsystemet CABAS. Detta genom att beskriva och prioritera marknadsbehov samt bidra med expertis och kompetens. Genom att gemensamt träffas och diskutera, prioritera samt bidra till rätt nivå och ansats avseende Tidsstudier, Fordonsanalys och CABAS kalkylering.

Samverkansgrupp ska ej diskutera övriga frågor relaterade till CAB, exempelvis enskilda produkters prisnivåer, lösningar i enskilda produkter, debiteringar i CAB system eller andra enskilda företag. Samverkansgruppen diskuterar endast den svenska marknaden och kan ej ge råd angående andra marknader.

Här kan du läsa mer om hur samarbetet ska gå till.PDF

© Copyright 2020 CAB Group