Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
Automotive

Ny integration mellan CAB Plan och RentLog

Ny integration för hantering av lånebilar.

I CAB Plan har det sedan länge funnits möjlighet att administrera sina lånebilar då många verkstäder har lånebilar för sina kunder. Nu har vi skapat en integration med systemet RentLog för att kunna erbjuda en mer heltäckande lösning.

RentLog är en mjukvara från företaget mSystems avsedd för just administration av lånebil. Systemet är branschstandard i Danmark och nu även tillgänglig i Sverige.

Vill ni veta mer om RentLog så kan läsa mer på mSystems hemsida eller kontakta deras svenske representant .

Gunnar Östman gunnar@msystems.dk

+46 70 688 0813

www.msystems.dk Länk till annan webbplats.

© Copyright 2024 CAB Group