Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
Automotive,CAB Group

If P&C Insurance AS väljer CABAS som kalkylsystem i Baltikum

If P&C Insurance AS har valt CABAS som kalkylsystem för fordonsskador i Estland, Lettland och Litauen. Avtalet innebär att CABAS blir det gemensamma systemet på alla tre baltiska marknaderna för If. Implementeringen sker i samarbete med CAB Groups partner Benefit AS och förväntas vara klar i slutet av maj.

CAB Group och If P&C Insurance AS har undertecknat ett avtal om CABAS som förstahandssystem för kalkylering av fordonsskador i Estland, Lettland och Litauen. Sedan tidigare är CABAS marknadsstandard i Estland och intresset i de övriga baltiska länderna har stadigt ökat från såväl verkstäder som försäkringsbolag. If blir nu det första försäkringsbolaget att välja CABAS som gemensamt system på alla tre marknader.

If har använt CABAS i Estland sedan 2009, och tidigare versioner av produkten i mindre skala redan innan dess. Man kommer nu att samla hanteringen av skadekalkyler i en och samma plattform för alla länder i Baltikum och successivt fasa ut andra system.

Tõnu Tammiste är partneransvarig för skadeärenden på If Baltikum.

- Vi ser stora fördelar i att samla allt en nordisk-baltisk plattform och har goda erfarenheter från CAB:s system i Estland sedan många år tillbaka. CABAS ger oss större kontroll och rådighet över vår kalkyldata. Vi ser också att vår relation med CAB gör att vi har möjlighet att påverka hur produkten utvecklas i framtiden.

Tuukka Pulkkinen är key account manager för de baltiska marknaderna på CAB.

- Det är glädjande att If väljer att konsolidera sin skadehantering för fordon i CABAS. Vi beräknar att cirka 100 till 150 nya verkstadskunder kommer att börja använda CABAS under detta år på de baltiska marknaderna så vi har ett stort och spännande arbete framför oss att leverera CABAS och utbilda nya användare.

Avtalet omfattar leverans av CABAS i Lettland och Litauen, CABAS Heavy för tunga fordon till alla tre baltiska marknaderna, Damage Inspection Booking Portal för webbaserad skadebesiktningsbokning samt CAB AutoReply som tillval (AutoReply är en skadesvarsrobot för automatisk granskning av skadekalkyler).

Leveransen påbörjas omgående och enligt planen ska implementeringen vara klar i slutet av maj i år. Leveransen sker i samarbete med CAB Groups baltiska partner Benefit AS.

© Copyright 2024 CAB Group