Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
Automotive
 • Startsida
 • / På gång
 • / Högt förtroende för CAB och toppbetyg för supportavdelningen

Högt förtroende för CAB och toppbetyg för supportavdelningen

CAB:s kunder fortsätter att vara nöjda med CABAS och CAB Plan. Varje år undersöker vi hur användarna bland skadeverkstäder upplever oss och våra produkter. Det är otroligt viktiga data för att utveckla både produkterna och vår relation till dig som kund.

Under hösten har vi genomfört vår årliga kunderundersökning bland skadeverkstäder. Årets undersökning visar på en stabilt hög kundnöjdhet för båda CABAS och CAB Plan. För CAB är kundnöjdhet vår viktigaste KPI. Därför följer vi ständigt upp hur våra kunder använder och upplever våra produkter. De webbenkäter vi genomför årligen är ett av flera viktiga verktyg för det.

Nöjda användare av CABAS och CAB Plan

I årets enkät till verkstäder får CABAS ett nöjd-kund-index på 76,9 på en 100-gradig skala och CAB Plan 76,0. Det är ett högt betyg som samtidigt lämnar utrymme för förbättringar. Anders Lindkvist är Product Manager för CABAS och understryker vikten av kundernas feedback.

- De här enkätundersökningarna är viktiga för att vi ständigt ska förbättra våra produkter. Det är bra med högt NKI men det är den sista biten upp till toppbetyg som vi behöver fokusera på. I fritextsvaren får vi ofta många konkreta förslag på saker vi kan göra bättre eller nya lösningar kunder behöver, säger Anders.

Charlotte Klingström, supportchef

Uppskattad support

Det användarna ger högst betyg är CAB:s support. Det här är en trend som hållit i sig genom åren. Charlotte Klingström är supportchef:

- Det är väldigt roligt att få den responsen. Alla här har nöjda kunder som huvudfokus. Vi är ett sammansvetsat gäng där många har jobbat länge med support så det finns en stor samlad erfarenhet. Det kombinerat med ett nära samarbete med alla andra delar av CAB gör att vi kan hantera de flesta problem våra kunder kommer till oss med.

Högt förtroende bland kunderna

Årets NKI-undersökning bland verkstadskunder genomfördes i september och oktober i år och resultatet bygger på totalt 1513 inkomna svar. Enkäten söker svar på en rad frågor. Dels ställs frågor om hur användarna upplever produkterna, dels hur man ser på CAB som företag. 80% av respondenterna svarar att man är sammantaget nöjd med CAB som företag och 80,2% svarar att man känner förtroende med för CAB. Mats Wästvind är ansvarig för affärsområdet Automotive på CAB.

- Det är väldigt roligt att så många känner förtroende för oss. Våra produkter är så centrala för våra kunders verksamheter så tillförlitlighet och driftsäkerhet är stadigt viktiga prioriteringar för oss.

Nästa kundundersökning skickas ut under våren 2024 och skickas ut till alla registrerade användare av CABAS och CAB Plan.

Håll utkik i mejlen och ta din chans att påverka.

© Copyright 2024 CAB Group