Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
Automotive

CAB söker lastbilsverkstäder till tidsstudie

Under nästa år påbörjar Time Standards på CAB arbetet med en ny tidsstudie på tunga fordon. Syftet med studien är att förbättra kalkyleringen på tunga fordon i CABAS Heavy. Därför söker CAB nu fler verkstäder som arbetar med skadereparationer på tunga fordon där vi kan studera reparationsarbeten.

Mattias Hammarskiöld är chef för avdelningen Time Standards på CAB som arbetar med att ta fram tidsstandarder för skadekalkylering.

Vad är anledningen till denna studie?

- Vi studerar kontinuerligt för att uppdatera alla våra standarder. Både fordonens konstruktion och verkstädernas reparationsmetoder förändras över tid så det är viktigt att våra produkter ligger i fas med det. Just på tungbilssidan finns en stor efterfrågan på nya tider så detta är efterlängtat. Vi har precis genomfört en så kallad metodstudie där vi verifierat att metoden vi använder svarar på det vi är ute efter. Nu är det dags att göra en skarp studie.

Hur går det till när tidsstudieteknikerna är på verkstaden?

- När vi hittat ett objekt med en skada vi vill titta på åker en tekniker från oss ut till verkstaden för att tidsstudera. Hela tanken är att de ska påverka arbetet så lite som möjligt för att tiderna ska bli representativa. De verkar i bakgrunden och observerar, teknikern ska inte behöva anpassa sig till att vi är där. Eftersom reparationer på tunga fordon ofta pågår under lång tid jämfört med personbilar så är det extra viktigt att vi har goda relationer med verkstäderna vi jobbar med. Vi kommer ut på en överenskommen tid och är noga med att alla på plats vet vilka vi är och vad vi gör där.

Varför ska man bli tidsstudieverkstad?

- Det ger en unik chans att bidra till en standard som kommer att gälla hela branschen. Vi studerar väldigt många skador på flera verkstäder när vi gör tidsstudier och mångfalden av verkstäder är viktig för att kalkylerna i CABAS Heavy blir så bra som möjligt i framtiden.

Kontakt

Om du är intresserad av att bidra till CAB:s tidsstudier på tunga fordon eller har frågor om kommande studier är du varmt välkommen att kontakta timestandards@cab.se.

© Copyright 2024 CAB Group