Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB Group
Meny
Stäng

Automotive

Micro learning ett lyft för CABAS grundutbildning

Sedan en tid har CAB Training infört ett nytt koncept för CABAS grundutbildning och Praktisk Skadekalkylering där deltagaren genomgår en interaktiv webbkurs innan kurstillfället.

Tanken är att ge kursdeltagaren fler förkunskaper innan kursens början för att kunna prata mer ingående om systemet och ge en bättre helhetsupplevelse av kursen.

Anders Lundholm är product advisor på CAB och har varit med och tagit fram det nya utbildningsformatet.

–Vi märker tydligt att deltagarna får en bättre upplevelse av utbildningen och lär sig mer. När man har lite mer på fötterna innan kursen börjar får vi mer tid för att diskutera och gå in lite djupare i produkten.

Micro learning eller interaktiva webbutbildningar inför kurser är bara ett första steg. Anders Lundholm ser framför sig att dessa kurser i framtiden kan integreras i CABAS.

–Alla tar till sig kunskap på olika sätt. För vissa är det bra med skrivna instruktioner medan andra lär sig bäst om man får dem presenterade med bilder och animationer också. Vi strävar alltid efter att höja kunskapsnivån när det gäller kalkylering. Vi vet att ju bättre kalkylen är desto snabbare och bättre blir reparationen. Det spar tid och pengar.

Den första veckan i december släpps kurstillfällena för våren. Håll utkik på cabgroup.se/utbildning och vänta inte för länge med att boka. Vissa utbildningar blir fullbokade snabbt!

© Copyright 2024 CAB Group