Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng

Nöjda kunder och högt förtroende

CAB:s kunder fortsätter att vara nöjda med CABAS och CAB Plan. Varje år undersöker vi hur våra kunder bland skadeverkstäderna i Sverige upplever oss och våra produkter. Det är viktiga data för att utveckla både produkterna och vår relation till dig som kund.

I undersökningen sätts betygen på en skala mellan 1-5 och sammantaget ger skadeverkstäderna oss en kundnöjdhet (NKI) på 4,1. På frågan om hur stort förtroende de känner för systemet som helhet är betyget 4,2 och vår support fick ett betyg på hela 4,5 vilket vi är extra stolta över - vi vet att snabb och bra support är viktigt i en verksamhet där tempot är högt.

Utveckling tillsammans

Anders Lindkvist är produktchef för CABAS på CAB. Han menar att kundundersökningarna är en viktig del av utvecklingsarbetet.

- De här enkätundersökningarna är viktiga för att vi ständigt ska kunna förbättra våra produkter. Det är förstås kul att få beröm men det är den sista biten upp till toppbetyg som väcker vår kreativitet, det är där vi kan hitta förbättringar. I fritextsvaren får vi ofta många konkreta förslag på sånt vi kan göra bättre eller nya lösningar kunder efterfrågar säger Anders.

Förbättringspotential hos Ytrikta-momentet

Under 2021 har mycket fokus legat på utvecklingen av Ytrikta i CABAS. CAB har därför valt att ta med en fråga om den delen av kalkylmomentet i årets enkät. Ytrikta-funktionens förmåga att korrekt beskriva skadan får 3,5 av 5.

- Det är ett kvitto på att det finns en förbättringspotential i den delen av kalkylmomentet. Det känns bra att vi är på rätt spår för att få en tidsstandard som fångar verkligheten ännu bättre säger Kristian Révay, chef för Time Standards på CAB.

Kalkyler att lita på

Vårt jobb på CAB är att hjälpa våra kunder att skapa effektiva processer för skadereparationer på fordon och kalkyler som det går att lita på. Därför är det så viktigt att vi har en nära relation till er som använder produkterna dagligen. Våra kundenkäter är en viktig pusselbit i det arbetet.

Stort tack till alla ni som tagit er tid att svara!

© Copyright 2024 CAB Group