Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
Tack för förtroendet!
Automotive,CAB Group

Tack för förtroendet!

Årets förtroendeundersökning visar på fortsatt högt förtroende för CAB:s produkter.

Varje år undersöker vi med hjälp av Novus hur stort förtroende våra kunder har för både CABAS-systemet och CAB Group som företag. Det är viktiga data för att utveckla både produkterna och vår relation till dig som kund. Resultatet av årets undersökning visar tydligt att verkstäderna har ett högt och ökande förtroende för oss på CAB och våra produkter.

Ökat förtroende

Enligt undersökningen uppger 84% av våra kunder att de har ganska eller mycket högt förtroende för CAB:s produkter. Det sammanvägda förtroendeindexet för våra produkter och CAB som företag blev i år 81 på en skala mellan 0 och 100. Förtroendeundersökningen har genomförts sedan 2018 och förtroendeindexet har ökat stadigt sedan dess (2018:77, 2019: 79, 2021:81). Mats Wästvind är chef med ansvar för verksamhetsområdet Automotive.

- Förtroendet för oss och våra produkter är helt centralt i vår verksamhet. Resultatet av undersökningen visar att vi är på rätt väg men kundernas förtroende kommer fortsätta att vara ett fokusområde för oss. Vårt jobb på CAB är att skapa effektiva processer för skadereparationer på fordon och kalkyler våra kunder kan lita på. Därför är det så viktigt att vi har en nära relation till er som använder CABAS och CAB Plan dagligen säger Mats.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts mellan den 19 januari och 17 februari i år. Intervjuerna har genomförts över telefon med verkstäder där hälften av intervjuerna genomförts med verkstadschefer och hälften med plåtslagare/lackare/mekaniker.

Stort tack till alla ni som tagit er tid att svara!

© Copyright 2024 CAB Group