Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
Automotive,CAB Group

Nöjda kunder och användare är viktigt för oss

Varje år gör vi undersökningar för att ta reda på vad våra kunder och användare tycker, både om oss som företag och om våra produkter. Det ger oss värdefull information som vi använder för att prioritera utvecklingen av våra produkter och tjänster. Här kan du läsa mer om resultatet från kundundersökningen bland skadeverkstäderna i Sverige.

Verkstäderna ger fortsatt höga betyg

Glädjande visar höstens kundundersökning att skadeverkstäderna i Sverige är mycket nöjda och har högt förtroende för CAB och våra produkter CABAS och CAB Plan. Sammantaget ligger kundnöjdheten på 4,1 och förtroendet på 4,2. Vår support får fantastiskt fina 4,4 i betyg!

Betygen sätts på en skala mellan 1-5, där 5 motsvarar högst betyg. Samtliga betyg ligger i linje med föregående år.

Ger oss konkreta förslag på förbättringar

- Vi har stor nytta av svaren från undersökningen. Förutom att de visar hur nöjda kunder och användare är, hjälper det oss att förstå inom vilka områden vi behöver utvecklas och bli bättre, säger Anders Lindkvist, Product Manager Estimation på CAB.

- Betygen tillsammans med fritextsvaren ger oss ibland väldigt konkreta förbättringsförslag. En del saker är enkla att fixa, medan andra är mer omfattande och tidskrävande att utveckla. CABAS Heavy är ett sådant område, som vi kommer att fokusera på att stegvis förbättra under nästa år baserat på betygen och kommentarerna i kundundersökningen, fortsätter Anders Lindkvist.

Svaren hjälper oss att hjälpa er

- Vi jobbar varje dag med att underlätta kalkylering och stödja en effektivare process för skadereparationer på fordon. Därför är varje svar viktigt och en möjlighet att påverka. Så vi vill säga stort tack till alla som tagit sig tid att svara på våra frågor! Vi uppskattar er feedback och arbetar nu med att ta tillvara den på bästa sätt, avslutar Anders Lindkvist.

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes som en webbenkät mellan den 29/9-22/10. Totalt besvarade 1 510 kunder/användare enkäten (15% svarsfrekvens).

© Copyright 2024 CAB Group