Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
Automotive,CAB Group

Årets highlights och planerna för 2021

2020 har varit ett annorlunda år. På CAB har vi, som så många andra, arbetat nästan uteslutande på distans och konstaterat att vi klarar av en stabil leverans trots rådande omständigheter. Här kan du läsa mer om årets highlights och planerna för 2021.

I mars i år ställdes allt på ända. Världen drabbades av en pandemi och förde med sig stor oro för ekonomi, personalens hälsa och framtidsutsikter för många av våra kunder.

Stödpaket till skadeverkstäderna

I början av april beslutade vi på CAB att vi ville bidra med det vi kunde för att underlätta skadeverkstädernas situation, som såg ut att påverkas mycket negativt av pandemin. Vi erbjöd uppskjutna betalningar, gratis digital utbildning och hjälp att komma igång med e-faktura för att snabbare få betalt från försäkringsbolagen för utförda reparationer.

Ingen negativ påverkan på leveransen

Samtidigt ställde vi på CAB, som så många andra, om för att kunna utföra majoriteten av vårt arbete på distans för att undvika smittspridning i första hand, men även för att undvika negativ påverkan på drift och utveckling av våra system och därmed våra kunders verksamheter. En omställning som sett i backspegeln har fungerat mycket bra, trots omständigheterna.

Summering av året

Så här i slutet av året känns det viktigt att hitta och summera det som varit bra. Och visst har det under året kommit flera positiva nyheter för alla som arbetar med CABAS och CAB Plan.

Några highlights från 2020:

 • I början av året lanserades ett Användarforum där användarna kan lägga förslag, kommentera och rösta på förslag genom att gilla dem. Vi har infört en handfull av dem och vill passa på att tacka för alla goda idéer och samtidigt uppmana att fortsätta använda denna möjlighet för att påverka utvecklingen i systemen.
 • I CAB Plan har vi under året som gått jobbat intensivt med att färdigställa den nya webbaserade applikationen för tekniker som kommer under 2021.
 • Fler och fler kunder använder den digitala kvalitetschecklista som finns i CAB Plan och där har flera förbättringar gjorts utifrån våra användares önskemål.
 • I CABAS var VIN-koder för Volvo en av de större nyheterna som infördes under 2020 och som kommer att fortsätta utvecklas under 2021.
 • Förtydligad momsinformation vid skademoment ”vagnskadegaranti”, kompletterande fordonsinformation från extern källa på fordonsfliken och möjlighet till extern fordonsvärdering i CABAS var några andra uppskattade förbättringar under året.
 • Sedan i maj 2020 är CAB certifierade enligt ISO27001. Därmed har vi förvissat oss om hög informationssäkerhet och framtidssäkrat våra system på den punkten.
 • Vi har påbörjat arbetet med att förflytta tjänster till molnet. Ett arbete som inte syns precis här och nu, men som ger möjlighet att leverera ett modernt och säkert system även framöver. Och som våra kunder och användare kan vara trygga med möter framtidens behov.
 • Även ett antal integrationslösningar har utvecklats under året, som ska underlätta kommunikation till och från våra produkter, och därmed förbättra för användaren.

Planerna för 2021

När vi blickar fram emot 2021 ser vi att fler funktioner i CAB Plan kommer att bli webbaserade, vilket är den väg som våra nuvarande och framtida produkter och tjänster kommer att ta. Användarvänlighet och minskad tid för administration är alltid något som eftersträvas och redan i releasen i februari 2021 kommer några nyheter som gör att bland annat underlättar vid omplanering av redan påbörjade reparationer.

I CABAS kommer arbetet med att utveckla VIN-kodsök och addera fler märken att fortsätta. Vi arbetar med en ny webbaserad avtalstjänst som underlättar avtalshanteringen för både försäkringsbolag och verkstäder. Arbetet med tidsstudier har intensifierats under året och prognosen är att kunna leverera nya tider för ytrikta under 2021. Även förbättringar i CABAS Heavy (CABAS för tunga fordon) kommer att vara i fokus under kommande år.

Tack för i år!

Vi vill med detta säga tack för i år och önska er en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

© Copyright 2024 CAB Group