Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
Automotive,CAB Group
 • Startsida
 • / På gång
 • / Workshop Optimization - nytt skräddarsytt program för skadeverkstäder

Workshop Optimization - nytt skräddarsytt program för skadeverkstäder

CAB i samarbete med Operational Excellence och Niklas Modig lanserar nu ett skräddarsytt utbildningsprogram för skadeverkstäder som vill öka sin effektivitet och produktivitet. Kent Isacsson, produktansvarig på CAB, berättar om utbildningsprogrammet.

- Workshop Optimization är ett digitalt utbildningsprogram i två steg som ger skadeverkstäder verktyg för att öka sin effektivitet och produktivitet. Innehållet baseras på de studier som Niklas Modig, en av världens ledande experter på LEAN och Operational Excellence, under många år gjort på de absolut mest framgångsrika företagen. Utifrån hans studier har vi sedan gjort anpassningar för att skapa ett utbildningsprogram som ger skadeverkstäder förutsättningar att optimera sin verksamhet.

Bakgrunden till initiativet ligger i själva grundidén för företaget CAB, som sedan 70-talet arbetar med systemstöd och data som effektiviserar skadereparationsprocessen för alla inblandade parter. En idé om att genom kunskap och insikt skapa bättre förutsättningar för branschen. Vilken nytta har skadeverkstäderna av Workshop Optimization?

-Vi erbjuder sedan tidigare utbildningar i hur systemstöden används på bästa sätt, men ser att det även finns behov av utbildning inom hur man optimerar sitt arbetssätt på verkstaden. Här har vi på CAB stor kunskap och vi kan genom utbildningsprogrammet dela med oss av den. Tillsammans med Niklas expertis har vi utformat ett program anpassat till skadeverkstädernas verklighet, som de kan använda för att förbättra sin verksamhet.

Workshop Optimization innehåller två steg. Första steget, The Foundation, ger deltagarna förståelse för grundprinciperna i lean och operational execllence och insikt om hur arbetet på skadeverkstaden kan utformas för att öka effektivitet och produktivitet. Andra steget, The Transformation, ger stöd för att utarbeta egna processer och införa dessa i den egna verksamheten. Vad krävs av deltagarna för att lyckas?

- För att lyckas nå nya resultat med hjälp av Workshop Optimization är det viktigt att så många som möjligt på verkstaden är involverade. Programmet består av moduler med filmer och övningsuppgifter, som varje deltagare kan utföra själv vid sin dator eller surfplatta. Men det verkliga resultatet uppnås genom gemensam diskussion och reflektion, avslutar Kent Isacsson.

Läs mer om programmet Workshop Optimization

© Copyright 2024 CAB Group