Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng

Din Bil gjorde omtag med CAB Plan

Din Bil ville bli snabbare och effektivare i sitt arbete med skadereparationer och skapa ett bättre flöde i verksamheten. Ett samarbete med CAB inleddes för att få ett bra stöd till processen med hjälp av CAB Plan.

För ungefär ett år sedan fick Kjell-Åke Westermark, Verksamhetsutvecklare på Din Bil, ett uppdrag. Din Bil behövde sätta en enhetlig process i koncernen för att bli snabbare, bättre och effektivare i arbetet med skadereparationer. Eller som Kjell-Åke själv beskriver det: ”Vi behövde skapa ett lugn i verksamheten och ligga steget före kunderna.” Din Bil ville skapa bra flöde i verksamheten, för att i slutänden bli både mer lönsamma och kundvänliga.

Ni bestämde er för att göra en omstart med CAB Plan, hur kom det sig?

- Vi är en koncern med 37 försäljningsställen, 11 har skadeverkstäder varav 4 med lack inhouse. Totalt är vi ca 190 tekniker inom plåt- och lack samt 65 administratörer. Det funkar inte att köra med olika individuella lösningar på olika anläggningar. Vi behövde hitta ett system och en gemensam process för att öka effektiviteten. Planering är A och O för att verksamheten ska fungera och efter utvärdering var det ganska självklart att välja CAB Plan, som är ett bra hjälpmedel för bokning och planering.

Hur gick omstarten till?

- Vi började med att inventera hur användningen av CAB Plan såg ut hos oss och insåg ganska snabbt att vi skulle behöva göra en omstart för att hitta ett enhetligt arbetssätt. De flesta anläggningar hade CAB Plan sedan tidigare, men arbetade med det väldigt begränsat eller inte alls. Vi blev inte hjälpta av systemet på det sätt som vi hade kunnat bli om vi använt det rätt. Tillsammans med CABs produktspecialist analyserade vi hur det såg ut på de olika anläggningarna och bestämde sedan hur vi skulle arbeta med CAB Plan på bästa sätt för att få ut maximal nytta av systemet. Sedan besökte vi anläggning för anläggning gemensamt för utbildning om hur vår process skulle se ut och varför, samt för att ställa in CAB Plan på samma sätt på alla anläggningar. Vi satte också upp mål för ledtider, effektivitet och produktivitet.

Hur togs det emot ute på anläggningarna?

- Överlag har det gått väldigt bra. Det är alltid en utmaning att förändra ett arbetssätt, men vi har jobbat med att skapa förståelse för hur vi kan bli hjälpta av att använda CAB Plan istället för att se det som ytterligare en arbetsuppgift. Många kanske tror att systemet ska lösa allt, men det är en av de viktigaste insikterna vi har gjort: Om vi matar systemet med fel information får vi också fel hjälp av det. Det är inget självspelande piano, vi behöver ta ansvar för vår arbetsprocess.

Vad är din roll i det här arbetet?

- Jag har uppdraget att se till att processen är så optimal som möjligt, att den hjälper oss framåt och då är bokning och planering grundbulten. Därför ska vi använda CAB Plan så nära 100 % som möjligt, så att vi nyttjar systemet fullt ut och med hjälp av det blir mer effektiva.

Hur fungerade samarbetet med CAB?

- Det har funkat jättebra, jag har haft en bra och öppen dialog med CAB i det här projektet. Vi haft stor hjälp av CABs produktspecialist Mikael Söderholm som har varit med ute på anläggningarna och utbildat användarna.

Vad blir nästa steg för Din Bil och er skadeprocess?

- Arbetet är i och med omtaget bara påbörjat, nu behöver vi arbeta vidare med uppföljning och se till att alla följer arbetssättet. Vi vill växa i skadeaffären och vara ett självklart val för samtliga försäkringsbolag och bli ännu duktigare på skadereparationer.

Som avslutning, har du några tips på hur en bra skadeverkstad bör tänka avseende sin skadeprocess?

- Låt CAB Plan bestämma när det finns tid och boka jobb alla dagar i veckan, även fredagar. Se till att fylla alla luckor och att mixa stora och små jobb så att hela värdekedjan hålls igång hela tiden. Fokuserar ni för mycket på timmarna blir det flaskhalsar på vissa moment i reparationsprocessen.

Stort tack Kjell-Åke och lycka till!


© Copyright 2024 CAB Group