Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng

Lugnetgymnasiet arrangerade utbildningsdag tillsammans med CAB

Den 4 mars bjöd Lugnetgymnasiet i Falun in CAB för en utbildningsdag i CABAS och CAB Plan. Lugnetgymnasiet är en branschskola inom Karosseri och Lack och dagen var en del i de yrkesveckor som hålls på skolan två gånger per termin för årskurs 2 och 3.

Vi har pratat med Erik Groth, lärare, på Lugnetgymnasiet.

Kan du berätta kort om Lugnetgymnasiet?

Lugnetgymnasiet i Falun är en branschskola samt certifierat Motorbranschcollege. Vi har elever som utbildas inom karosseri och lackering och är en av de största skolorna i Sverige inom den yrkesutbildningen.

Vad är syftet med branschskolor?

Branschskolorna utses av Skolverket, som ger stöd till små utbildningsprogram som har svårt att få ihop klasser. Karosseri och lackering är nischade yrken och branschskolorna syftar till att locka fler elever till utbildningen samt skapa möjlighet att bedriva bättre utbildning. Material, lokaler och utrustning som används på dessa utbildningar är dyra och vi kan erbjuda högre kvalitet på utbildningen om vi koncentrerar resurserna.

Vilka elever kan gå på en branschskola?

Eleverna går åk 1 på fordonsprogrammet på sin vanliga gymnasieskola, därefter kan de söka till en branschskola där de vidareutbildas inom inriktningen de valt. Om eleverna vill gå hos oss ansöker de via vår hemsida.

CAB deltog på en utbildningsdag under yrkesveckorna, vad innebär yrkesveckorna och för vem hålls de?

Elever som har valt inriktningen karosseri och lackering i årskurs 2-3 kommer hit under yrkesveckorna, på så kallat skolförlagt lärande, där de utbildas praktiskt i yrket. Det är sammanlagt 8 veckor per år och årskurs. Yrkesveckorna samlar elever från skolor i hela Sverige, i år kom det elever från Malmö i söder till Gävle i norr.

Vad är bakgrunden till utbildningsdagen med CAB?

Vi ville gärna ha besök av CAB för att berätta och utbilda om CABAS och CAB Plan eftersom alla elever som utbildas här sannolikt kommer att arbeta i de här systemen när de kommer ut i arbetslivet. Vi tror också att det är bra att skapa kontakt med personer i branschen, så att eleverna vet var systemen kommer ifrån och får djupare insikt i vad CAB arbetar med och har kunskap om.

Vad tyckte eleverna om utbildningsdagen?

Eleverna tyckte det var intressant att höra hur CAB arbetar för att få fram tiderna och fick under dagen en god bild av hur det fungerar och vad som ligger till grund för att beräkna skador. Det var också bra för lärarna att bli uppdaterade om nyheter i systemen.

Vad innebär samarbetet med Motorbranschcollege?

Det ger oss bättre kontakt med branschen och ett större nätverk. Motorbranschcollege gör det också lättare för företag att kunna stödja skolorna. Att företag engagerar sig är bra för eleverna, det ger bra bredd till utbildningen och det är viktigt med kontakt och nätverk i branschen. Eleverna får också se att det finns utvecklingsmöjligheter inom yrket, vi vill behålla den personal vi utbildar inom branschen.

Några avslutande ord?

Vi vill gärna fortsatt ha besök av CAB årligen under yrkesveckorna – men även knyta till oss fler samarbetspartners som ger en bra bredd till utbildningen!

Vi på CAB säger stort tack till Erik Groth och Lugnetgymnasiet för inbjudan till medverkan under yrkesveckorna och för intervjun!

© Copyright 2024 CAB Group