Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng

CAB stödjer skadeverkstäderna under coronakrisen

CAB Group AB, som levererar CABAS och CAB Plan till skadeverkstäder, vill genom ett antal stödåtgärder hjälpa sina kunder att hantera några av de svårigheter Covid-19 epidemin orsakar. Bland annat erbjuds förlängd betalningstid för fakturor och kostnadsfri distansutbildning i kalkylering.

- I oroliga tider behöver vi hjälpa varandra och vi hör från våra kunder att de bland annat ser volymerna minska och sjukfrånvaron öka. Vi har därför sett över hur vi kan hjälpa skadeverkstäderna och genomför nu åtgärder som både bidrar till att stärka kassaflödet och som ökar möjligheten att upprätthålla kritisk kompetens, säger Peter Afzelius, VD på CAB Group.

Stödet från CAB innehåller tre delar:

 1. Betalningsvillkoren för transaktionsfakturor under 2:a kvartalet förlängs med 90 dagar, från 30 till 120 dagar. Samtidigt delas licenskostnaden för andra halvåret upp och betalas vid tre tillfällen under hösten istället för vid ett tillfälle i augusti.

 2. För att verkstäder snabbare ska kunna få betalt från sina kunder tillsätter CAB resurser för att hjälpa de verkstäder som ännu inte kopplat på e-faktura att göra det.

 3. Kostnadsfri grundutbildning online i CABAS kalkylering, ”CABAS Snabbstart”, erbjuds för att underlätta möjligheterna att förbereda och sätta in vikarierande skadekalkylerare som kan täcka upp vid sjukfrånvaro.

- Vi hoppas att våra åtgärder kan underlätta något för skadeverkstäderna i den här svåra situationen, avslutar Peter Afzelius.

Presskontakt
Peter Afzelius
VD, CAB Group AB
Tel: 0705-55 19 29

Mer om CABs stöd

Samtliga verkstäder omfattas automatiskt av förlängd betalningstid, utan ytterligare åtgärd. Bilden nedan visar hur betalningarna flyttas och fördelas under hösten. 

För att få hjälp att komma igång med e-faktura, kontakta CAB Support på 019-15 86 88 eller support@cab.se.

Boka och läs mer information om CABAS Snabbstart-utbildning här eller mejla oss på utbildning@cab.se för mer information.

© Copyright 2024 CAB Group