Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng

På väg mot molnet

Framtidens skadeplattform ligger i molnet och resan mot en modulbaserad molnlösning är påbörjad. Den första modulen för avtalshantering testas nu av den första kunden och fler funktioner och tjänster är på väg. En annan viktig milstolpe på vägen är ISO-certifiering.

Skadeplattformen med CABAS och CAB Plan som centrala delar är under utveckling för att möta morgondagens behov. Men vad innebär det här egentligen? Mats Wästvind, Product Manager Estimation Motor på CAB svarar:

Ett CABAS och CAB Plan i molnet, vad blir skillnaden mot idag?

- När vi flyttar till molnet får vi tillgång till en mängd tjänster som gör att vi kommer att kunna bygga ännu bättre produkter och lösningar. Innovationstakten hos de stora molnleverantörerna är hög och det ger goda möjligheter till flexibla och behovsanpassade lösningar. På sikt går vi mot ett webbaserat system som inte behöver laddas ned för att kunna köras.

Vad är fördelen med att bygga funktioner och tjänster i separata moduler?

- Det finns flera fördelar med att bygga funktioner och tjänster som moduler. Exempelvis kan vi göra mindre releaser av funktioner oftare och på ett säkrare sätt rätta till något som inte fungerar utan att hela systemet påverkas.

Varför behövs ISO-certifiering?

- Vi vill givetvis hålla högsta standard när det kommer till att skydda vår och våra kunders information. Det är en viktig parameter när vi utvecklar våra system och vi vill framtidssäkra våra system på den här punkten. Ambitionen är att certifiera oss enligt ISO27001 under året. Vi är sedan tidigare certifierade enligt ISO9001 (kvalitetsledningssystem). Vi kommer via molnet kunna använda funktionalitet som ytterligare höjer säkerheten i våra lösningar.

Hur påverkas användarna av det här arbetet?

- Det här är ett viktigt arbete som inte syns eller ger något resultat precis här och nu. Men det ger oss möjlighet att leverera ett modernt och säkert system även framöver, som användarna kan vara trygga med möter framtidens behov.

© Copyright 2024 CAB Group