Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
Automotive

Har du förslag på förbättringar?

Nu kan du lämna förbättringsförslag direkt via CABAS och CAB Plan.

Du som arbetar i CABAS och CAB Plan dagligen har kanske idéer om hur systemen kan göras ännu bättre för dig som användare? De goda idéerna vill vi gärna ta vara på! Nu finns möjlighet att lämna förslag i CABAS/CAB Plan och senare under året kommer även möjligheten att rösta på inkomna förslag.

- Vi får förslag och idéer från våra användare på en mängd olika sätt, till exempel via referensgrupper, supportärenden och direktkontakt. För att bättre kunna överblicka och bedöma förslagen, samt även ge återkoppling, har vi ett behov av att strukturera hanteringen, berättar Mats Wästvind, Product Manager Estimation Motor på CAB.

Sedan i början av februari finns möjlighet att via ett formulär i CABAS/CAB Plan beskriva sitt förslag samt den nytta det skulle tillföra. Förslaget granskas sedan av produktledningen och användaren får återkoppling på idén.

- Ambitionen är att till hösten även ge våra användare möjlighet att kunna se och rösta på andras förslag. Det kommer att ge oss i produktledningen en fingervisning om vad våra användare tycker att vi ska fokusera på. Och våra användare får större möjlighet att påverka utvecklingen, fortsätter Mats.

Så här långt har den nya möjligheten varit populär, hittills har närmare 100 förslag inkommit.

- Tack för alla bidrag vi fått in! Fortsätt gärna att komma med goda idéer och ta chansen att påverka genom att rösta när den möjligheten kommer senare under året, avslutar Mats Wästvind.

© Copyright 2024 CAB Group