Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng

1

Tjänster

2

Företagsinfo

3

Anslutna verkstäder

4

Summering

Vald produkt:

Tilläggstjänster

 • Ingen tilläggstjänst
 • CAB Plan KPI Portal


CAB Plan Deviation Handling

Årslicens

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

5 964 SEK


Storkundsrabatt


Rabatt

Pris/verkstad

Verkstad #1

0%

5 964 SEK

Verkstad #2-3

20%

4 771 SEK

Verkstad #4-6

30%

4 174 SEK

Verkstad #7-9

40%

3 578 SEK

Verkstad #10-

50%

2 982 SEK

Rabatten gäller för CAB Plan KPI Portal och CAB Plan Avvikelsehantering var för sig. En licens gäller för en juridisk person (ett organisationsnummer) och per geografisk anläggning. Storkundsrabatt erhålls om det under ett organisationsnummer finns flera anläggningar.

Nästa: Företagsinfo ›

© Copyright 2024 CAB Group