1

Tjänster

2

Företagsinfo

3

Anslutna verkstäder

4

Summering

Vald produkt:


CAB Overview

Årslicens

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

2 101 SEK

Transaktionskostnad*

1,06 SEK

*Transaktionskostnaden gäller per reparationsbokning som görs av de verkstäder som är anslutna till tjänsten. För varje ny reparationsbokning som görs tas denna transaktionskostnad ut. För ärenden som enbart har en skadebesiktningsbokning tas ingen transaktionskostnad ut.

Nästa: Företagsinfo ›