Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB Group
Meny
Stäng

Knowledge,
optimized.

Datadrivet arbetssätt en vinstaffär för byggentreprenörer

MEPS, CAB:s kalkylsystem för byggskador, ROT och reparation ger genom sina statistikrapporter entreprenörer ett kraftfullt statistikverktyg. Genom att få ökade insikter om utförda arbeten får våra kunder fler möjligheter att effektivisera sin verksamhet och öka lönsamheten.

Stor efterfrågan på data om den egna verksamheten

Den data som genereras under ett reparationsprojekt handlar inte bara om plus och minus när det kommer till kostnader. Det handlar också om ledtider, materialpriser och trender över tid som visar hur uppdragen går. Charlie Tuominen på CAB jobbar med att analysera data i MEPS och göra den förståelig för kunden. Han är även ansvarig för MEPS dataportal. 

- De senaste 4-5 åren har behovet hos våra kunder att förstå datan växt lavinartat. Jag tar fram mätvärden och bygger rapporter som ska stötta kunderna i deras verksamheter, berättar Charlie. Det är viktigt att statistiken presenteras på ett enkelt och tydligt sätt och visar relevanta saker som kunden kan dra slutsatser av.

MEPS dataportal skapar överblick 

I höstas lanserade CAB en ny dataportal i MEPS. Den innehåller ett antal statistikrapporter som visar utfallet av olika delar av jobben i MEPS. Du får en klar bild av sådant som material, tidsåtgång, intäkter och använda koder. Det sistnämnda kan till exempel användas för att ta fram effektivare mallar. 

- Vi testar nu samma typ av portal för försäkringsbolag, berättar Charlie. Det rör sig om en uppsättning standard-mätvärden som kommer ingå i licensen. Men vi kan även ta fram särskilda data efter behov, och bygga anpassade rapporter i Power BI. 

Vill du veta mer om hur MEPS kan effektivisera hanteringen av skador, ROT-, och reparation inom bygg och fastighet? Hör av dig till vår supportavdelning på support@meps.se eller telefon 019 15 86 88.

© Copyright 2024 CAB Group