Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB Group
Meny
Lukk

Knowledge,
optimized.

Sikkerhet & Pålitelighet

Hos CAB Group ser vi viktigheten av en god informasjonssikkerhetskultur som skal bidra til at organisasjonen oppnår overordnede strategier og mål. Informasjon er en ressurs som vi forvalter systematisk og strukturert for å overholde de juridiske kravene som regulerer området.

Vi er stolte av hvordan vår gode sikkerhetskultur gjennomsyrer hele vår organisasjon og bidrar til å oppnå den sikkerheten våre kunder og partnere trenger når vi håndterer deres informasjon.

Vi følger internasjonale standarder

CAB Group AB er sertifisert i henhold til standardene ISO 27001 og TISAX. Disse standardene gir CAB Group et bevist rammeverk for systematisk arbeid med informasjonssikkerhet. Standarden gir støtte for alle aspekter ved informasjonssikkerhet på en klar og konkret måte. Vårt system for informasjonssikkerhetsstyring er sentralt i vårt arbeid med informasjonssikkerhet. Vi følger OWASP-standarden for sikker systemutvikling.


Vi overholder GDPR

Vi har rollen som databehandler for deg som kunde og som databehandlingsansvarlig. Vi sikrer at innsamling og behandling av informasjon skjer i samsvar med dine instruksjoner og relevant EU-lovgivning, som GDPR.

Vi beskytter din informasjon

 • Informasjon lagres innenfor EU/EØS Informasjon overføres og lagres kryptert
 • Informasjon sikkerhetskopieres, og gjenopprettingstester utføres regelmessig
 • Informasjon er beskyttet bak brannmurer og DDoS-beskyttelse med streng autorisasjonskontroll og sporbarhet
 • Kode og infrastruktur skannes kontinuerlig for sårbarheter
 • Årlige eksterne penetrasjonstester utføres
 • Alle ansatte er bundet av taushetserklæringer
 • Vi arbeider aktivt med opplæring i sikkerhetsbevissthet og utfører regelmessige phishing-tester.

© Copyright 2024 CAB Group