Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB Group
Meny
Lukk

Om CAB Group

CAB Group AB er markedsleder innen systemstøtte og tjenester som gjør det enkelt for kjøretøy- og eiendomsbransjen å utarbeide pålitelige og nøyaktige reparasjonskalkyler. I tillegg er vi aktive innen helse- og sykepleie gjennom datterselskapet CAB Healthcare AB, hvor vi tilbyr effektiv og sikker digital informasjonsdeling. Fellesnevneren for alle våre systemstøtter er effektivisering og transparens.

Vår virksomhet finnes i hele Norden og i Tyskland. Hovedkontoret ligger i Örebro i Sverige, på Stortorget der virksomheten en gang startet. Selskapet omsetter for SEK 483 millioner og konsernet har over 300 ansatte. Produktene og tjenestene som vi tilbyr kjøretøy- og eiendomsbransjen effektiviserer hele reparasjonsprosessen. Grunnlaget er den kunnskapen vi har fått opp gjennom årene, og som vi formidler via våre produkter for å hjelpe våre kunder. Det danner en felles kommunikasjonsplattform for alle aktører som er innvolverte - samtidig som verktøyene er effektive i selve planleggingen av reparasjonsprosessen. Dette sparer både tid og penger. Optimert kunnskap, helt enkelt. Vi har 38 000 brukere i systemene som finnes hos 6 000 bedrifter. CAB Group AB ble grunnlagt på midten av 70-taltet og eies i dag av forsikringsselskapene If, Folksam, Länsförsäkringar og Trygg Hansa.

Commitment to the customer

Våre systemer muliggjør sikre, transparente forretninger som alle aktører tjener på. Kundene skal få en enklere og mer effektiv arbeidsdag. Derfor jobber vi tett sammen med kundene våre, både når det gjelder produktutvikling og hvordan systemene brukes i praksis i ulike virksomheter. Hvert år måler vi kundetilfredsheten for å være sikre på at vi gjør de riktige tingene. Når kundene er fornøyde, er vi det også.

A great place to work

CAB skal være et trygt sted å jobbe der både du og dine kollegaer trives og utvikles. Vi er et ambisiøst og profesjonelt team som tar våre arbeidsoppgaver på alvor, men som også setter stor pris på felles frokost og personalaktiviteter. Sammen verner vi om et inkluderende miljø der vi har det veldig gøy.

Innovation for success

Hos oss er utvikling og innovasjon sterke drivkrefter, noe som gjenspeiles i vår måte å takle nye utfordringer på. Vi vet at kompetanse og ambisjon kommer i forskjellige former og at mangfold gir oss forutsetninger for å være en dynamisk arbeidsplass som oppmuntrer til kreativitet og innovasjon, både hos den enkelte og med oss som et team.

© Copyright 2024 CAB Group