Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB Group
Meny
Lukk

Personvernpolicy

Denne personvernpolicyen beskriver hvordan CAB behandler personopplysningene dine og gjelder når du bruker produktene til CAB eller er i kontakt med oss på annen måte.

Hvem er ansvarlig for personopplysningene dine?

CAB Group AB,556131–2223, er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine og er ansvarlig for at slik behandling skjer på sikker og lovlig måte.

Hvilket rettsgrunnlag brukes for å behandle personopplysningene dine?

CAB behandler personopplysningene dine i samsvar med loven og i hovedsak for å oppfylle en avtale som du eller arbeidsgiveren din er en part i. Unntak fra dette er når du ikke har inngått en avtale med oss, men henvender deg til oss for administrative spørsmål eller kundeservice/support da vi baserer rettsgrunnlaget på interesseavveining. Hvis CAB skulle behandle personopplysningene dine for noe formål som krever ditt samtykke i følge relevant lovgivning, vil vi innhente samtykket på forhånd.

Hvordan samler vi inn personopplysningene dine?

CAB samler inn personopplysninger som du gir oss i forbindelse med at du for eksempel bestiller produkter, bruker produkter eller ber om support. Når du ringer til vår support, er det mulig at vi kan ta opp samtalen for internt opplærings- og utviklingsarbeid. Vi samler dermed inn og lagrer alle personopplysningene som forekommer under samtalen. Du har rett til å kreve at samtalen ikke tas opp. Du har også rett til å kreve at et opptak slettes.

Det kan forekomme at en person oppgi personopplysninger om én eller flere andre personer. Vi forutsetter at den som oppgir opplysningene, har samtykke fra samtlige personer til å oppgi disse personopplysningene.

Hvilke opplysninger behandles?

Personopplysninger som vil bli behandlet, inkluderer, men er ikke begrenset til, brukernavn, navn, e-postadresse, telefonnummer, postadresse, fødselsdato, faktureringsinformasjon, IP-adresse og/eller annen informasjon som du gir oss, eller som på annen måte er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle forpliktelsene våre mot deg.

Hvorfor behandler vi opplysninger om deg?

Vi kan komme til å bruke personopplysningene dine til følgende formål:

 • Administrasjon
  For å kunne administrere bestillinger, oppsigelser, overføringer og fakturering.
 • Tilgang
  For å kunne gi deg tilgang til produktene våre.
 • Kundservice/support
  For å kunne gi deg service hvis du for eksempel kontakter oss med spørsmål/synspunkt.
 • Utsending
  For å sende ut informasjon, som Release Notes og driftsinformasjon.
 • Markedsføring
  For å sende markedsføringstilbud om produktene og tjenestene våre hvis du ikke har motsatt deg direkte markedsføring skriftlig.
 • Utvikling av produkter
  For å utvikle produktene og tjenestene våre, sikre den tekniske funksjonen, føre statistikk, logge hendelser/feil, gjennomføre markeds- og kundeanalyser samt ved feilsøking og tester og for å tilby en bedre brukeropplevelse.

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Personopplysningene dine vil bare bli behandlet av CAB og rådgiverne våre for personopplysninger. Innleide rådgivere for personopplysninger er alltid bundet av skriftlige avtaler som pålegger dem samme forpliktelser ved behandling av personopplysninger som de som gjelder i følge denne personvernpolicyen.

CAB overfører bare personopplysninger til land utenfor EU/EØS hvis det aktuelle landet har et såkalt adekvat beskyttelsesnivå i følge EU eller EU-kommisjonen, eller hvis dette angis særskilt i forbindelse med at du gir personopplysningene dine til oss.

Vi overleverer ikke personopplysninger til andre selskaper hvis vi ikke er nødt til å gjøre dette på grunn av lov, forskrift eller myndighetsbeslutning eller for å beskytte rettighetene våre eller rettighetene til tredjeparter.

Vi videreleverer, selger eller bytter aldri personopplysningene dine til tredjeparter for markedsføringsformål.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysningene din lagres så lenge det er behov for dem for at vi skal kunne oppfylle forpliktelsene våre mot deg eller arbeidsgiveren din.

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

CAB har vedtatt egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine mot f.eks. tap, manipulering eller uautorisert tilgang. Vi tilpasser sikkerhetstiltakene våre kontinuerlig til den tekniske utviklingen.

Hvilke rettigheter har du?


Du har rett til å når som helst (kostnadsfritt én gang om året) til å be om informasjon om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg.

Du har også rett til å kostnadsfritt be om at opplysningene skal slettes, utfylles eller rettes. Du har også rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine skal begrenses til bestemte formål og for eksempel ikke til direktereklame. Vi kan derimot ikke slette opplysningene dine fordi det foreligger et lovmessig krav om lagring, som regnskapsregler.

Hvis personopplysningene dine endres, ber vi deg informere CAB om dette ved å sende en melding til oss. CAB er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personopplysninger er gamle eller feilaktige hvis du har unnlatt å informere oss om endringen.

Kravet må være skriftlig og undertegnet av deg personlig og inneholde informasjon om navn, e-post, telefonnummer, postadresse, organisasjonsnummer og CID. Vi trenger dette for å sikre at vi gir opplysningene til riktig person.

Kravet sendes til:
CAB Group AB
Att: Personuppgiftsbehandling
Stortorget 11
702 11 Örebro
Sverige

Informasjonen vil bli sendt til Folkeregister-adressen din.

Hvis du vil klage
Du har også rett til å klage til Datainspektionen, som er tilsynsmyndighet for behandling av personopplysninger.

Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål om behandlingen vår av personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte oss!

CAB Group AB
Att: Personuppgiftsbehandling
Stortorget 11
702 11 Örebro
Sverige

Denne personvernpolicyen gjelder fom. 2018-01-01

© Copyright 2024 CAB Group