Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB Group
Meny
Lukk

Knowledge,
optimized.

If velger MEPS for byggskader i alle nordiske markeder

Forsikringsselskapet If og CAB Group har signert en avtale der If skal bruke MEPS-systemet for byggskader i alle nordiske markeder. Implementeringsprosjektet starter umiddelbart for å ta MEPS i produksjon fra 1. oktober 2023.

MEPS det beste valget for både If og partnere

I dagsläget används MEPS av If på svenska marknaden. Nu tar de steget vidare och implementerar alltså systemet i Norge, Finland, Danmark och Estland.

-I fjor startet vi et prosjekt for å finne et felles prosess- og kalkuleringsverktøy for byggskader i hele Norden. Vi har evaluert flere alternativer og konkludert med at MEPS er den beste kandidaten. I evalueringsprosessen har vi fulgt nøye med på behovene til ikke bare vår skadeorganisasjon, men også våre partnere. Med MEPS vil vi kunne utvikle de beste digitale prosessene og kundereisene i tråd med våre strategiske mål, sier Jesper Arntzen, Head of Strategic Partnerships, Nordic Property Claims i If.

Styrket stilling for MEPS

MEPS er markedsleder i Sverige og Finland. Avtalen med If øker markedsandelen i Norge og etablerer tilstedeværelse i Danmark for å muliggjøre ytterligere nordisk ekspansjon.

-Vi er veldig stolte over at If velger MEPS for alle nordiske land. Vi ser det som en anerkjennelse av MEPS sine evner innen byggskader i Norden på prosesses, befaring og kostnadskontroll. If har vært meget profesjonell og grundig i evalueringsprosessen. Som et resultat av avtalen, kan vi fortsette arbeidet med å levere høy kundeverdi og kundetilfredshet for forsikringsselskapene og deres partnere i alle nordiske markeder, sier Anders Melkersson, Commercial Director i CAB Group.

Smidig overgang for partnere og skadebehandlere

Implementeringsprosjektet starter umiddelbart og omfatter utvikling av integrasjoner og systemkonfigurasjon for å møte Ifs krav. En viktig del er opplæring av skadebehandlere og partnere for en smidig overgang til MEPS. Målet er å starte produksjon i MEPS i alle land senest 1. oktober 2023.

© Copyright 2024 CAB Group