Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB Group
Meny
Lukk

Knowledge,
optimized.

CAB og DigiCare forener krefter for et nordisk samarbeid

CAB Healthcare AB har kjøpt 70% av aksjene i DigiCare AS, den ledende booking og kommunikasjonsplattformen for helse og behandlingsforsikring i Norge.

DigiCare

Gründere av DigiCare; Espen Moen, Stephan Engblom og Jan Rune Austad vil fortsatt eie de resterende aksjene i selskapet og vil fortsette i sine nøkkelroller i selskapet, med Espen Moen som CEO.

Etter samtaler med CAB har vi sett at våre strategiske mål og ambisjoner er sammenfallende, og at vi ved å slå oss sammen kan utgjøre en slagkraftig enhet. Dette vil i sin tur gjøre våre produkter og tjenester mer attraktive for forsikringsselskap og behandlere - ikke minst de som nå i stadig større grad søker en nordisk tjenesteløsning.

Sammen med CAB vil DigiCare bli en sterkere partner for våre kunder og vi kan utvide vårt tilbud. Våre produkter og tjenester vil videreføres og forsterkes både i nåværende og nye segmenter

Espen Moen, CEO DigiCare AS

DigiCare vil videreføres i sin nåværende form og organisasjon, men med eiere med enda større aktiv forankring i markedet.

CAB Healthcare

Tor Friman, CEO i CAB Healthcare, understreker at sammen med DigiCare tas et viktig steg i å oppfylle vår strategi om å etablere en felles nordisk plattform for en sømløs og sikker booking og kommunikasjon for klinikker og forsikringsselskap.

For mer informasjon kontakt:

Tor Friman, CEO CAB Healthcare AB.
Mobil: +46 (0)727 13 13 99.
E-post: tor.friman@cabhealthcare.se

© Copyright 2024 CAB Group