Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Valikko
Sulje
$businessArea

Usein kysytyt kysymykset

Yleiset pintaoikaisuun liittyvät kysymykset ja vastaukset.

 

Aikatutkimuksen on tehnyt CABin Time Standards -yksikkö. Tutkimuksessa on ollut mukana yli 350 vauriokorjauskohdetta ja tutkimusta on tehty yli 50 vauriokorjaamossa. Time Standards -yksikössä työskentelee aikatutkimusteknikoita, joilla on pitkä kokemus vauriokorjauksista esimerkiksi mekaanikkoina tai työnjohtajina.

 

Haluatko tietää, mitä on aikatutkimus? Katso asiasta kertova video täältä.

 

Kontrollitutkimus on aikatutkimus, jonka avulla selvitetään, soveltuuko uusi aikastandardi kyseessä olevalle markkinalle.

 

Kyllä, järjestämme uuden aikastandardin käyttöönoton yhteydessä syyskuussa 2022 useampia koulutuswebinaareja. Webinaari nauhoitetaan, joten sen kouluuksen katsoa jälkeenpäin milloin vain. Lisäksi päivitämme pintaoikaisun sovellutusohjeen. Päivitämme myös kaikki nykyiset CABAS-laskentaan liittyvät koulutuksemme pintaoikaisun osalta syksyllä.

 

Koska pintaoikaisun kirjaaminen ja dokumentointi CABASissa on vauriokohtaisempi ja siten tarkempi, on työaika laadukkaampi ja laskelma tarkempi.

 

Tätä tietoa ei julkisteta, koska korjaamojen kanssa on sitouduttu luottamuksellisuuteen.

 

Eivät muutu, uusi oikaisun aikastandardi koskee ainoastaan henkilö- ja pakettiautoja.

 

Laskelmat, jotka on luotu ennen uuden pintaoikaisustandardin julkaisua ja joissa on mukana pintaoikaisua, säilyvät ennallaan, eli niissä pysyy nykyinen pintaoikaisun laskentatapa. Näitä laskelmia ei voi päivittää uuteen pintaoikaisuun. Laskelmat, jotka on luotu ennen uuden pintaoikaisun julkaisua, mutta joissa ei ole ollut mukana pintaoikaisua, päivittyvät uuden pintaoikaisun laskentatavan mukaan, jos niihin lisätään pintaoikaisu.

 

Kyllä, alumiini oli mukana pintaoikaisun aikatutkimuksessa, ja uuden pintaoikaisun julkaisun jälkeen voi CABASissa valita pellin tai alumiinin.

 

Se riippuu vauriotyypistä. Uudessa pintaoikaisussa on paljon enemmän muuttujia verrattuna vanhaan aikastandardiin. Vertaaminen ei ole mahdollista. I/A-työajat eivät ole muuttuneet.

Uudessa pintaoikaisun aikastandardissa on 7 erilaista valintavaihtoehtoa, joista muodostuu noin 400 erilaista aikaa per pinta-ala.

MYSBY6:n pintaoikaisuajassa on 1 valintavaihtoehto (A- ja B-luokka), josta muodostuu 2 eri aikaa per pinta-ala.

Siksi joillakin vaurioilla oli enemmän aikaa MYSBY6:ssa ja toisilla vähemmän.

 

Kyllä. 368 vauriota on riittävä havaintomäärä pintaoikaisuajan määrittämiseksi. CABillä on luotettava lineaariseen regressioon perustuva menetelmä ja tulos on tilastollisesti pätevä.

 

Emme vaikuttaneet tutkimuskorjaamoiden työskentelyyn. Tutkimukset on tehty todellisille vahinkotapahtumille laadukkaissa korjaamoissa ja heidän laatutasollaan. Tutkimme kuitenkin, ettei maalaamossa ole tehty peltityövaiheen korjauksia.

 

Useampien eri muuttujien merkitseminen tuottaa paremman ja tarkemman laskelman, jolloin asian kokonaiskäsittelyaika pienenee.

 

Aikastandardin kehittäminen ja toteuttaminen vie aikaa, koska on erittäin tärkeää, että se tehdään oikein. Lisäksi CABASin mukauttaminen uuteen aikastandardiin vie aikaa. Covid19-pandemia valitettavasti viivästytti kontrollitutkimuksen tekemistä Suomessa todella paljon. Tiedämme, että tämä on pyydetty päivitys.

 

Suurin laskelmalla käsiteltävä oikaisuala on 18 dm2, koska tutkimuksen aikana ei havaittu suurempia oikaisualoja.

 

Yli 18 dm2 voidaan merkitä lisärivillä hyvin dokumentoiden. Sovi kuitenkin asiasta aina vakuutusyhtiön edustajan kanssa.

 

Emme ole tutkineet vauriotarkastusaikaa. Korjausohjeiden lukuaika on MYSBY6-apuajassa emmekä ole päivittäneet sitä.

 

Ei muutu.

 

Ei muutu.

 

Ei, PDR on täysin erilainen prosessi, eikä se näin ollen ole ollut mukana tutkimuksessa.

 

Ei, lyijyllisen tinan käyttö pintaoikaisussa vaatisi erillisen aikatutkimuksen, eikä oikaisu tinaa käyttämällä ole siksi mukana uudessa aikastandardissa.

 

Kyllä, samaan tapaan kuin nytkin.

 

Käytetäänkö naarmuvauriota kaikkiin maalipinnassa oleviin vahinkoihin, joihin ei tehdä oikaisua? Ei, maalausajassa mukana oleva työ liittyy maalauspinnassa olevien naarmujen hienokittaukseen.

Naarmuvaurion kuvaus löytyy Pintaoikaisun sovellutusohjeesta CABASissa.

 

Tavoitteena on jollain aikavälillä tuoda CABASiin mahdollisuus verrata oikaisua vaihtoon samaan tapaan kuin tällä hetkellä voi tehdä muovikorjauksen yhteydessä. Tällä hetkellä emme kuitenkaan osaa sanoa, milloin tämä toiminnallisuus olisi pintaoikaisun osalta tulossa CABASiin.

 

Kyllä voi.

 

Käyttäjä merkitsee laskelmalle aina vaurion korkeuden ja pituuden sentteinä. Tämän jälkeen järjestelmä laskee oikaisualan neliödesimetreinä. Jatkossa ei voi itse merkitä pinta-alaa, kuten ennen.

 

Jatkossakin valitaan I/A, jos pintaoikaisutyön tekeminen sitä vaatii.

 

Niitä käsitellään kuten ennen.

 

Kyllä.

 

Vaatimus löytyy valmistajan ohjeista.

 

Kyllä.

 

15 jaksoa lisäaikaa sis. lämmittämisen. Varsinainen suoristus- ja kittaustyö on sama.

 

34.

 

Alumiiniosan suurin havaittu vaurio on 8 neliödesimetriä, 95 % vauriosta on alle 4 neliödesimetriä.

 

Emme ole tutkineet kiveniskumassan levitystä, koska tutkimus koskee pelkästään pintaoikaisutyövaihetta. Tästä syystä olemme tutkineet ainoastaan kiveniskumassan poiston.

 

Kiveniskumateriaalin poisto saa kiinteän lisäajan.

 

Olemme tutkineet useita eri menetelmiä. CABASissa aika edustaa siis kaikkien tutkittujen poistotapojen tuloksesta saatua aikaa.

 

Kiveniskumateriaalin poisto saa kiinteän lisäajan. CABAS laskee ajan automaattisesti, jos valitaan ”Kiveniskusuoja”.

 

Syvyydellä on jonkin verran merkitystä korjausaikaan. Mutta koska muuttujia CABASin käyttöliittymässä haluttiin rajoittaa käyttäjäystävällisyyden vuoksi ja koska syvyyden johdonmukainen mittaaminen on vaikeaa, syvyys jätettin pois valintavaihtoehdoista. Tutkimusaineistossa on mukana erisyvyisiä vauriota.

 

Kyllä.

 

Kyllä, työssä syntyneiden peltihalkeamien ja reikien korjaus sisältyy aikaan. Vahingossa syntyneet eivät kuulu.

 

Kyllä.

 

Kyllä.

 

Eri valmistajilla on erilaiset ohjeet korjauksen tekemiseen, tämä koskee myös pohjustusta. Aikastandardimme on tarkoitettu edustamaan työskentelytapoja useimpien Pohjoismaissa korjattavien merkkien osalta. Olemme tuottaneet aikaa sille, kuinka ruotsalaiset korjaamot ovat korjanneet todellisia vakuutustapahtumia. Maalauksen aikastandardi sisältää menetelmän, joka on tarkoitettu käytettäväksi maalauksessa; pohjustus kitin alla liittyy pintaoikaisun aikastandardiin ja se tehdään korikorjaamossa.

 

Ei, korkeus ja leveys mitataan senttimetreinä, ja järjestelmä laskee itse pinta-alan (dm2).

 

Ei. Tätä ei ole tutkimuksessa mitattu.

 

Ajat soveltuvat riippumatta käsiksipäästävyydestä.

6.6.2022 pidetyn webinaarin kysymykset ja vastaukset

 

Järjestämme ilmaisia webinaarikoulutuksia käyttäjille, sekä jaamme nauhoitetta.

 

Pyrimme julkaisemaan sovellutusohjeen jo aiemmin. Sovellutusohjeen formaatti muuttuu täysin entisestä, ja se on käytettävissä suoraan CABASin laskentasivulta.

 

PDR:ää ei ole tutkittu tässä tutkimuksessa.

 

Korjaamo tekee päätöksen korjausmenetelmästä, ei CAB. CABAS I/A työt ovat valmistajan ohjeiden perusteella laadittu, jos havaitaan poikkeama esimerkiksi päivittyneiden ohjeiden osalta, tulee tästä ilmoittaa CAB:lle. I/A:t eivät muutu nykyisestä tässä yhteydessä.

 

Mielestämme julkaisu ei tapahdu kiireellä. Asiasta on ensimmäisen kerran tiedotettu jo keväällä 2021. Aikastandardi on valmis julkaistavaksi, mutta sitä ei haluttu tuoda käyttöön kesällä lomakaudella. Ohjeet julkaistaan uudelle alustalle, suoraan CABASista käytettäväksi.

 

Ennakkoajatus on ollut, että vastaanotto on lähtökohtaisesti positiivinen, koska dokumentointi CABASissa tarkentuu huomattavasti uuden pintaoikaisusivun myötä. Lisäksi mukaan saadaan alumiini. Ymmärrämme kuitenkin, että muutos voi herättää huolta, ja siksi olemme halunneet tiedottaa muutoksesta mahdollisimman ajoissa. Pintaoikaisun uudistumisesta on ensimmäisen kerran tiedotettu jo keväällä 2021 uutiskirjeissä.

 

Uusi aikastandardi on ollut Ruotsissa sellaisenaan käytössä marraskuusta 2021.

 

Maalauspuolelle ei tule muutoksia tässä yhteydessä.

 

CABAS-laskelman tekeminen ei ole osa työaikaa. Nyt muuttuu ainoastaan pintaoikaisun työaika. Apuaika säilyy ennallaan.

 

Erilaiset pinnan muodot kuuluvat pintaoikaisun aikastandardiin. Kupera tai kovera muoto saattaa aiheuttaa erilaisia toimenpiteitä ja nämä on huomioitu aikatutkimuksessa. Kantti ja sovitus taas ovat selkeitä muuttujia, jotka on havaittu tutkimuksessa aiheuttavan lisätoimenpiteitä "normaalin" materiaalin työstämisen lisäksi alkuperäisen muodon saavuttamiseksi.

 

Merkkikohtaista tietoa ei ole saatavilla erikseen. Tutkimuksessa ei havaittu, että merkillä olisi tilastollista vaikutusta korjausaikaan.

 

Aikastandardit eivät ole suoraan vertailukelpoiset: Uudessa pintaoikaisussa on enemmän muuttujia kuin vanhassa. Uudessa pintaoikaisun aikastandardissa on 7 erilaista valintavaihtoehtoa, joista muodostuu noin 400 erilaista aikaa per pinta-ala. MYSBY6:n pintaoikaisuajassa on 1 valintavaihtoehto (A- ja B-luokka), josta muodostuu 2 eri aikaa per pinta-ala.

 

Esitys on katsottavissa sivuiltamme.

 

Korjaamo tekee päätöksen korjausmenetelmästä, ei CAB.

 

PDR on erilainen prosessi verrattuna pintaoikausuun, jossa pelti paljastetaan, eikä se siksi ole ollut mukana tutkimuksessa.

 

Järjestämme uuden aikastandardin käyttöönoton yhteydessä syyskuussa 2022 useampia koulutuswebinaareja. Webinaari nauhoitetaan, joten sen voi katsoa jälkeenpäinkin. Lisäksi päivitämme pintaoikaisun sovellutusohjeen. Päivitämme myös kaikki nykyiset CABAS-laskentaan liittyvät koulutuksemme pintaoikaisun osalta syksyllä.

 

Pohjustus kitin alla liittyy pintaoikaisun aikastandardiin silloin, kun karkeakittaus tehdään korimekaanikon toimesta. Toisin sanoen tämä valinta tulee esiin vain osassa suomalaisia korjaamoita. Vaatimus pohjustukseen kitin alla on määritelty valmistajan ohjeissa.

 

Kyllä, myös karkekakittauksen ajat muuttuvat. Karkeakittauksen aika eritellään laskelmaerittelyssä.

 

CABAS-järjestelmä antaa ajan oikaisutyölle. Se ei ota kantaa vastuullisuuteen liittyviin veloitteisiin.

 

Jos vaurioiden välinen etäisyys on alle 10 cm, ne lasketaan yhdeksi vaurioksi. Lisätietoja uudessa sovellutusohjeessa.

 

Tutkimuksen perusteella valtaosa korjauksista tehdään nykyään ulkopuolelta, ja käsiksipäästävyydellä ei ole näillä menetelmillä tilastollista vaikutusta.

 

Suurin oikaisuala CABASissa on jatkossa 18dm2. Tähän pinta-alaan saakka olemme päässyt mittaamaan tuloksia.

30.9.2023 alkaen suurin mahdollinen oikaisuala on 25 dm2.

 

Kyllä.

 

Uudessa pintaoikaisu standardissa vaurio ja sen sijainti määrittää ajan. Vauriosta riippuen ajat voivat laskea, nousta tai pysyä samana.

Asiakkailta tulleet kysymykset

 

Käsityökalut: Oikaisuvasara, oikaisulusikka ja taontavaste, oikaisuvarsi – 78 havaintoa.

Koneelliset työkalut: levittimet, lommon ulosvetäjät (hitsaus- ja liimausmenetelmät) – 263 havaintoa.

 

Vain osa antaa joitain ohjeita, mutta meillä ei ole listaa valmistajista, jotka antavat/eivät anna. Korjaamo toimii olemassa olevan ohjeistuksen pohjalta, CAB mittaa vain aikaa. 

 

Jotkin valmistajat, esimerkiksi VW, edellyttävät pohjustusta ennen kittausta.

 

Tutkimuksessa suurin osa vaurioista oli alle 5 dm2. Tilastollisesti merkittävä määrä on saatu mitattua 18 dm2 saakka, isompien alojen osuus on noin 11%.

 

Ainoastaan takalokasuojalle on eri aika, muille osille on sama aika per dm2.

 

Kyllä, sisältää kaikki kitit lukuun ottamatta tinaa.

 

On hiukan muuttunut, sillä CAB tutkii aikoja uusilla menetelmillä ja välineillä, useammalla korjaamolla ja joustavammin kuin aiemmin. Osa korjaamoista on jo hyväksyttyjä aikatutkimukseen, joten heillä menetelmätutkimus saattaa olla lyhyempi ja taas osalla korjaamoista on vietetty aikaa pidempään. Myös CABin aikatutkimusvälineiden/ohjelmien toimivuuden tarkistaminen kuuluu tähän tutkimusvaiheeseen.

Menetelmien ja aikatutkimuksen toimimisen lisäksi selvitämme aihealueet, jotka vaikuttavat ajankäyttöön. Menetelmätutkimus edeltää siis aikatutkimusta, joten ennen varsinaista aikatutkimusta yritetään saada mahdollisimman paljon tietoa muuttujista, jotka vaikuttavat ajankäyttöön. Pintaoikaisuun liittyvää menetelmätutkimusta on tehty pidempi ajanjakso, noin 5 kk ajan, sillä myös uusi aikatutkimuksen toteutustapa vaati tarkastelua.

 

CAB ei opasta asiassa tutkimuksen aikana. Mahdollisesti aikatutkimuksen jälkeen voidaan CAB Plan -käyttäjiä opastaa tehokkaampaan toimintaan.

 

Katso webinaaritallenne. Lisäksi alojen edustajia on tiedotettu korjaamovalinnoista alkusyksystä 2021.

 

Pintaoikaisututkimus ei liity maalaukseen ja/tai maalaustutkimukseen, ei ole päällekkäisyyksiä.

 

Emme erittele yksittäisiä aikoja.

 

Jos edellytetty laatutaso on vastaava kuin pintaosilla, niin kyllä.

 

Kyllä, 147 kohdetta hylättiin eri syistä, muun muassa kuvat puuttuneet, ei vakuutusyhtiön korvaama vahinko, korjaus ei valmistunut tutkimuksen aikana, ja niin edelleen.

 

Ei ole tilastollista vaikutusta tutkimuksen tulokseen. Tutkimuksessa tekijöiltä kysyttiin työkokemusvuodet.

 

CAB ei tietosuojasyistä avaa tutkittuja korjaamoita. (Tutkimuksessa mukana olleet korjaamot tietävät toki itse.)

 

Kokenut tutkijakunta, tekijän ilmoitus, seuraavan työvaiheen tekijä.

 

Tätä tietoa ei ole tarjolla.

 

Vaurioiden lukumäärä vaikuttaa aikaan siten, että mitä enemmän on vaurioita, sitä korkeampi on aika. Jokaisella lommolla on oma aloitusaika ja työaika.

 

Sekä alumiinia että terästä tutkittiin. Merkkien välillä ei havaittu tilastollista eroa.

 

Merkkien välillä ei havaittu eroja, jotka olisivat vaikuttaneet työaikaan.

 

Ei havaittu eroja, kontrollitutkimus vahvistaa.

 

Ei osata sanoa miten lopullisesti merkitty. Tätä ei tässä tutkimuksessa selvitetty.

 

Tutkimuksessa havaittu ero on alumiinin lämmittäminen.

 

Kyllä.

 

Ei, tätä ei tutkittu, koska ei havaittu, että tämä vaikuttaisi korjausaikaan. Tästä syystä näitä ei myöskään ole valittavana CABASissa.  

 

Koulutuksessa ja ohjeissa kerrotaan, miten sovitus merkitään.

 

Koulutuksessa ja ohjeissa kerrotaan, miten kantti määritellään.

 

Tutkimuksessa havaittiin, että kiveniskusuoja poistetaan ainoastaan vaurioalueelta, ellei valmistajan ohje toisin määritä.

 

Apuaika ei ole muuttunut, se säilyy ennallaan. Apuaika voidaan päivittää vasta, kun kaikki MYSBYn osa-alueet on aikatutkittu. Materiaalilla (teräs/alumiini) ei ole vaikutusta apuaikaan.

 

Vaurioala on mitattu CABin toimesta.

 

Tutkimustiimi menee maalaamoon tarkistamaan tehdyn työn laadun.

 

Tavoitteena on julkaista uusi käyttöohje 12.6.

 

Ruostesuojaus on edelleen maalaussivulla (RE), se ei ole muuttunut eikä vaikuta pintaoikaisuun.

 

Tutkimusaineisto on riittävä, ja se on tilastollisesti merkittävä. Katso esitys: ”Tietomäärä Mysby6 vs. uusi pintaoikaisu - tutkittu määrä”.

 

Uudessa pintaoikaisussa on paljon enemmän muuttujia verrattuna vanhaan aikastandardiin, siksi suora vertaaminen ei ole mahdollista. Uudessa pintaoikaisun aikastandardissa on 7 erilaista valintavaihtoehtoa, joista muodostuu noin 400 erilaista aikaa per pinta-ala. MYSBY6:n pintaoikaisuajassa on 1 valintavaihtoehto (A- ja B-luokka), josta muodostuu 2 eri aikaa per pinta-ala.

 

Naarmuvaurio kiveniskumassan alueella merkataan poikkeuksellisesti pintaoikaisuna.

1. Jos on pelkkä naarmu ilman kiveniskusuojan poistoa, merkitään CABASissa naarmuna.

2. Naarmuvaurio alueella, joka edellyttää kiveniskusuojan poistoa, luokitellaan painaumavaurioksi ja merkitään CABASin Pintaoikaisu-välilehdellä.

 

Jos varaosissa on selvä erotus tai rako, merkitään pintaoikaisut erikseen omille varaosille. Varaosan ollessa liitetty ilman selkeää erotusta, pintaoikaisu merkataan yhtenä alueena, siihen osaan missä vaurio on laajin.

 

Kyllä. Kaikki pintaoikaisuprosessin ajat (mm. kuivaus) ovat aikastandardissa mukana. Korjauksissa on käytetty paljon erilaisia käytäntöjä ja työkaluja, mutta näistä ei ole prosentuaalista erittelyä. Tutkimuksessa havaittiin, että suorittajat ovat pääasiassa tehneet muuta työtä kuivatuksien aikana, ja tämä ei ole mukana ajassa, koska mitätaan tehokasta työaikaa.

 

Kyllä kuuluu ja on mitattu aina, kun toimenpide on suoritettu.

 

Kyllä, kantti on voinut vaurioitua naarmusta.

Lisäksi, jos kahden vaurion, joista toinen on oikaisu ja toinen naarmu, etäisyys toisistaan on alle 10 cm lasketaan koko alue pintaoikaisuna.

 

Tässä dokumentissa Pdf, 976.8 kB. kerrotaan, mitä työvaiheita kuuluu uuteen aikastandardiin ja mitkä on huomioitu muualla, esim. apuajassa.

 

Tässä vastauksessa avaamme pintaoikaisututkimuksessa tehtyjä mittaustuloksia Ruotsin tutkimuksen osalta (368 kohdetta ilman koritinaa) ja verrataan niitä Suomessa tehtyyn kontrollitutkimukseen (82 kohdetta ilman koritinaa).

Havaitsemme, että mediaani Ruotsissa kitin paksuudelle on 444 µm ja Suomessa vastaavasti 383 µm, ero on alle 0,1 mm, joka on täysin tällaisen tutkimuksen virhemarginaalin sisällä. Tarkemmassa tarkastelussa näemme myös, että Ruotsin tutkimuksen ja Suomen kontrollitutkimuksen välillä on marginaalinen ero siinä, että maalari käyttää enemmän aikaa Suomessa karkeakittaukseen, mutta sekin on täysin virhemarginaalin sisällä. Kokonaisuutta tarkasteltaessa ero on tätäkin pienempi.

Kontrollitutkimus Suomessa oli toki pienempi, mutta kuitenkin tarpeeksi kattava, jotta voimme olla varmoja tuloksista. Tutkimuksessa ei ole vahvaa näyttöä, joka osoittaisi markkinoiden välillä olevan eroa käytetyssä ajassa.

© Copyright 2024 CAB Group