Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Valikko
Sulje
Knowledge,
optimized.
$businessArea

CAB käynnistää raskaan kaluston aikatutkimuksen Suomessa

CAB käynnistää raskaan kaluston aikatutkimuksen Suomessa vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tutkimuksen on määrä jatkua noin kahden vuoden ajan. Aikatutkimuksen tarkoituksena on kehittää CABAS Heavy Workshop –laskentajärjestelmää tarkentamalla raskaiden, kokonaismassaltaan yli 12 tonnisten kuorma-autojen korjausaikoja.

Nyt käynnistyvä CABAS Heavy -aikatutkimus kohdistuu kuorma-autojen ohjaamon takaseinän etupuolella tapahtuviin vauriokorjauksiin, jotka liittyvät kuorma-autovalmistajien vakiomallisiin varaosiin. Kokonaisuudessaan tutkimus koostuu kolmesta aikatutkimuskategoriasta, joita ovat ruuvikiinnitteiset osat, hitsattavien osat ja liimattavat lasit.

Tutkimuksen valmistuttua CAB päivittää CABAS Heavy Workshop -järjestelmän tietokantaa tutkittujen kategorioiden osalta, jotta järjestelmä tulevaisuudessa vastaisi mahdollisimman hyvin todellisia korjausaikoja. Tutkimus tulee kestämään useamman vuoden.

Kuinka tutkimus suoritetaan?

Tutkimus tehdään tutkimalla todellisia korjaamoilla tehtäviä vauriokorjauksia. Tätä varten CAB on suorittanut menetelmätutkimuksen, jossa tutkimusmenetelmä ja työprosessi tutkimukselle on varmennettu.

Tutkimusdataa kerätään laajasta määrästä vauriokorjauksia, ja niiden pohjalta muodostetaan aikastandardi, joka edustaa ruuvikiinnitteisten osien, hitsattavien osien ja liimattavan lasin aikoja Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Aikatutkimusteknikkomme vierailee korjaamoilla yhdessä sovittavina ajankohtina, ja suorittaa aikatutkimuksia sopiville korjaustöille. Ennen työn aloittamista aikatutkimusteknikkomme kertovat aikatutkimuksesta ja sen tarkoituksesta korjaamohenkilökunnalle.

Aikatutkimuksia toteuttavat CABin aikatutkimusteknikot ovat taustaltaan vauriokorjaamoalan ammattilaisia.

Mahdollisuus vaikuttaa aikastandardin kehittämiseen

Osallistumalla aikatutkimukseen korjaamoilla on osaltaan mahdollisuus vaikuttaa korjausaikoihin, jotka muodostavat perustan CABASin korjausaikalaskelmissa käytettävälle aikastandardille. Aikatutkimuksen käytännön toteutuksen ei ole millään tavalla tarkoitus vaikuttaa korjaamon tuotantoon, sillä CABin aikatutkimusteknikot ovat ainoastaan havainnoimassa suoritettavia ajoneuvojen korjaustöitä.

Kuinka CAB käsittelee kerättyä materiaalia?

Yksittäisen työntekijän tai korjaamon suoritusta ei arvioida laadullisesti eikä esitellä missään, eikä CAB luovuta mitään tietoja kolmansille osapuolille. Yksittäisessä korjaamossa tehty tutkimus ei tule sellaisenaan toimimaan pohjana aikastandardille, vaan yksittäinen tutkimus on osa laajaa tutkimusaineistoa, joka kerätään useilta korjaamoilta. Laaja tutkimusaineisto toimii pohjana uudelle raskaan kaluston korjauksen aikastandardille.

Mitä tutkittavalta korjaamolta edellytetään?

Yksi edellytys sille, että CAB voi suorittaa aikatutkimuksia on, että korjaamo noudattaa määräyksiä ja autonvalmistajan korjausohjeita. Koska tutkimus luo pohjan markkinoiden tuleville korjausajoille, on tärkeää, että työ tehdään normaaliin tapaan ja tarkoituksenmukaiseksi koettuun tahtiin.

Mitä aikatutkimuksella tarkoitetaan?

Yleisesti aikatutkimuksella tarkoitetaan vauriokorjaamoiden menetelmien, toimenpiteiden, työvälineiden ja vauriokorjauksen eri työvaiheisiin kuuluvien aikojen tutkimista. Aikatutkimuksen piiriin kuuluu myös mm. varaosien noutamiseen, ohjeiden lukemiseen ja työvälineiden paikoilleen laittamiseen kuluva aika.

Työvaiheiden käytännön havainnoinnissa kerätty aineisto analysoidaan tilastollisin menetelmin, ja sen pohjalta muodostetaan aikastandardi, joka viedään CABASiin ja hyödynnetään vaurioiden korjauskustannuslaskelmissa. Aikastandardit ovat keskeinen tekijä, kun lasketaan korikorjaamiseen, maalaamiseen sekä lasi- ja muovikorjaamiseen kuluvaa aikaa.

CABASissa olevat aikastandardit ovat CABin ydinosaamista, ja se on tehnyt vauriokorjausten aikatutkimuksia jo usean vuosikymmenen ajan.

Yhteystiedot:

Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta tai haluat osallistua CABin tekemään raskaan kaluston aikatutkimukseen, ota yhteyttä CABin Aikatutkimusteknikko Olli Puustiseen.
Sähköposti: olli.puustinen@cabgroup.fi
Puhelinnumero: +358 40 530 3301

© Copyright 2024 CAB Group