Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Valikko
Sulje
Automotive,CAB Group
 • Etusivu
 • / Ajankohtaista
 • / Yleinen arvonlisäverokanta nousee syyskuussa – näin muutos vaikuttaa CABASissa

Yleinen arvonlisäverokanta nousee syyskuussa – näin muutos vaikuttaa CABASissa

Yleistä arvonlisäverokantaa ollaan korottamassa 1,5 prosenttiyksiköllä 1.9.2024 alkaen hallituksen eduskunnalle 30.5. jättämän esityksen mukaisesti. CABAS-järjestelmä on määritelty toimimaan verollisin hinnoin, minkä vuoksi uusi arvonlisäverokannan muutos nykyisestä 24 prosentista 25,5 prosenttiin aiheuttaa toimenpiteitä järjestelmässä.

Arvonlisäverokannan muutoksen vuoksi CABAS-järjestelmään tehdään viikonlopun 31.8.–1.9. aikana tekniset muutokset siten, että CABAS laskee laskelmaerittelyyn verottoman hinnan verollisesta hinnasta sekä CABASin varaosien hinnat oikealla ALV-prosentilla. Korjaamojen ja vakuutusyhtiöiden tulee neuvotella veloitussopimuksiin uuden arvonlisäveron mukaiset hinnat alkamaan 1.9.2024, mikäli muuttuvan arvonlisäverokannan halutaan siirtyvän työhintoihin. Suosittelemme asiakkaitamme aloittamaan valmistelut muutoksiin hyvissä ajoin.

Käytännön esimerkkejä muutoksen vaikutuksista
CABAS toimii niin, että 1.9.2024 jälkeen uudelleen laskettuihin laskelmiin sovelletaan uutta verokantaa riippumatta siitä, milloin ensimmäinen versio laskelmasta on tehty.

Esimerkki 1.
Laskelma on laskettu ennen muutosta. Laskelmaan ei tehdä muutoksia eikä sitä lasketa uudelleen muutoksen jälkeen. Näin ollen laskelmalla pysyy verokanta 24 prosentissa.

Esimerkki 2.
Laskelma on laskettu ennen muutosta. Laskelmaa muutetaan ja/tai se lasketaan uudelleen muutoksen jälkeen. Näin ollen koko laskelman verokanta muuttuu 24 prosentista 25,5 prosenttiin.

Arvonlisäveromuutoksen liittyvät usein kysytyt kysymykset ja vastaukset

Kysymys: Milloin arvonlisävero muuttuu 24 prosentista 25,5 prosenttiin?

Vastaus: Hallituksen esityksestä saadun viimeisimmän tiedon mukaan 1.9.2024. Eduskunta päättää asiasta lopullisesti myöhemmin (tilanne 4.6.2024).

 

K: Miten muutos näkyy CABASin laskelmaerittelyssä?

V: CABASin laskelmaerittelyssä verollisesta summasta lasketaan veroton summa sekä veron määrä muutoksen jälkeen. Muutoksen jälkeen tehtäviin laskelmiin uusi vero lasketaan automaattisesti. Ennen muutosta tehtyihin laskelmiin vero muuttuu vain kun laskelma lasketaan uudelleen.

 

K: Miten muutos näkyy veloitussopimuksissa?

V: Veloitussopimuksissa veloitushinta on verollinen. Mikäli verokannanmuutos halutaan lisätä veloitussopimuksiin, on sopimuksia muutettava vastaamaan uutta verollista hintaa.

 

K: Voiko CAB päivittää veloitussopimuksiin arvonlisäveron automaattisesti?

V: Vakuutusyhtiö ja korjaamo ovat keskenään sopineet veloitussopimuksen hinnat. CABilla ei ole oikeutta eikä edes teknistä mahdollisuutta muuttaa sopimusosapuolten keskenään tekemää sopimusta. Sopimusosapuolten on tehtävä muutokset sopimukseen manuaalisesti.

 

K: Pitääkö kuljetuskustannuskin uudelleen neuvotella?

V: Vakuutusyhtiö ja korjaamo ovat keskenään sopineet kuljetuskustannussopimuksen hinnan. CABilla ei ole oikeutta eikä edes teknistä mahdollisuutta muuttaa sopimusosapuolten keskenään tekemää sopimusta. Sopimusosapuolten on tehtävä muutokset sopimukseen manuaalisesti.

 

K: Muuttuvatko myös varaosien hinnat?

V: CAB päivittää varaosahinnastot sitä mukaa kun saa uudet hinnastot maahantuojilta.

 

K: Voisiko tulevaisuudessa tällaiset veronmuutokset käsitellä CABASissa automaattisesti?

V: CAB selvittää mahdollisuutta tehdä tulevaisuudessa muutoksia CABASiin, joka mahdollistaisi automatiikan veronmuutostilanteissa.

 

K: Kuinka muutan veloitussopimusta?

V: Opasvideo veloitussopimuksen muutokselle löytyy helpoiten CABASin käyttöliittymän kautta, kysymysmerkin takaa ohjeista: CSP Suomi -> ”CABAS Veloitussopimuksen uudelleenneuvottelu vakuutusyhtiön kanssa”.

 

© Copyright 2024 CAB Group