Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Valikko
Sulje
Automotive

Pintaoikaisun täydentävä tutkimus valmistunut

Isoihin pintaoikaisualoihin keskittyneen aikatutkimuksen tulokset ovat nyt valmistuneet. Tulokset osoittavat selkeästi, että nykyinen pintaoikaisun aikastandardi on vakaa ja antaa edustavat korjausajat myös isommille korjauksille. Tutkimuksen pohjalta pystytään myös tarkistamaan korjausaika muun muassa kynnyspellille.

Kerroimme täydentävästä pintaoikaisun tutkimuksesta ja sen vaikutuksista CABAS-aikoihin 29.3. järjestetyssä webinaarissa. Katso webinaarin tallenne tästä.

CAB julkaisi syyskuussa 2022 pintaoikaisun uuden aikastandardin ja toiminnallisuuden CABASiin. Ruotsissa aikastandardi julkaistiin marraskuussa 2021. Saadun palautteen pohjalta ja neuvoteltuaan Ruotsin auto- ja vakuutusalojen kanssa CAB päätti toteuttaa pintaoikaisun täydentävän tutkimuksen, joka kohdistui ensisijaisesti suuriin oikaisualoihin.

Alkuperäinen pintaoikaisun aikatutkimus sisälsi 368 vahinkoa, jotka oli tutkittu 50 eri korjaamossa. Suomessa tämän tutkimuksen tulokset varmennettiin syksyllä 2022 tehdyllä kontrollitutkimuksella. Kontrollitutkimuksessa oli mukana 95 vauriota ja 14 korjaamoa. Lue lisää pintaoikaisututkimuksesta ja kontrollitutkimuksesta. 

Syynä täydentävän pintaoikaisututkimuksen tekemiseen oli se, että alkuperäisessä tutkimuksessa oli suhteellisen vähän 8 dm2 ylittäviä vahinkoja. Tämä herätti käyttäjissä kysymyksiä aikojen edustavuudesta isoihin korjausaloihin.

Täydentävä tutkimus tehtiin Ruotsissa 25.4.–23.12.2022 yhteensä 62:ssa auto- ja vakuutusalojen hyväksymässä korjaamossa. Tutkimusaineistoon hyväksyttiin yhteensä 145 vauriokorjausta, joista 64 oli yli 8 dm2.

“Saimme tähän täydentävään tutkimukseen todella vankan tutkimusaineiston. Tulokset osoittavat selkeästi, että aikastandardimme on vakaa myös isommissa vaurioissa. Tämän pohjalta pystymme nostamaan CABASissa laskettavaa korjausalaa 18 dm2:stä 25 dm2:iin. Kun syksyllä tuomme uuden aineiston CABASiin, muuttuvat ajat hieman, mutta kyse on todella pienistä muutoksista”, kertoo CAB Time Standardsin päällikkö Mattias Hammarskiöld.

Kynnyspellin oikaisun laskenta paranee

Täydentävän tutkimuksen tulokset eivät osoita oleellisia poikkeamia nykyisestä aikastandardista. Tutkimus kuitenkin vahvisti, että nykyinen aikastandardi ei ota riittävästi huomioon sitä, kuinka vaativaa kynnyspellin korjaus on.

“Aineisto osoitti, ja saimme siihen myös markkinalta viitteitä, että kynnyspellin korjausajat eivät ole täysin edustavia. Tästä syystä lisäämme kohteen ”kynnyspelti” yhdeksi muuttujaksi aikastandardiin, jotta tämä pystytään jatkossa huomioimaan. Tämä muutos ei näy käyttöliittymässä, vaan kynnyspellin korjausaika tulee laskelmalle automaattisesti, kun tämä kyseinen kohde valitaan”, toteaa CABASin tuotepäällikkö Anders Lindqvist.

Uudet ajat on tarkoitus viedä CABASiin syksyn 2023 aikana. CABASin käyttöliittymään ei tehdä muutoksia.

Lue lisää pintaoikaisusta.

© Copyright 2024 CAB Group