Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
Automotive,CAB Group

Spännande år för CAB:s analysverkstad

En viktig del av CAB:s arbete är att analysera nya bilars konstruktion och föra in dem i CABAS. Resultatet av fordonsanalyserna i kombination med våra tidsstandarder är det som sedan blir grunddata till en skadekalkyl. Vi tog en pratstund med Magnus Tina som sedan maj i år är ny chef för CAB:s fordonsanalysavdelning, Dataproduktion. Magnus har lång erfarenhet av fordonsbranschen bland annat inom Volvo Construction Equipment.

Hej Magnus! Hur har första tiden varit?

- Det har varit ett väldigt spännande, intensivt och lärorikt första halvår. Vi har under hösten haft möjligheten att rekrytera tre nya medarbetare, vilket är väldigt kul och positivt. Tillsammans har teknikerna på avdelningen en väldigt gedigen erfarenhet och kompetens och det bidrar till att jag känner mig trygg i min nya befattning.

Vilka är de största utmaningarna för fordonsanalysverksamheten?

- Den största utmaningen är att få tillgång till fordon. Vårt mål är att analysera alla nya fordonsmodeller som säljs över ett visst antal, lite beroende på marknad. I år har bristen på halvledarkomponenter påverkat hela fordonsbranschen och indirekt även oss. Vi har ändå lyckats få tag på de flesta fordon vi sökt. I några fall har vi fått söka oss utomlands för att genomföra analys, då oftast hos någon generalagent. På tunga fordonssidan har det varit lite svårare med tillgång till fordon. Vi för dialog med flera aktörer med förhoppning om att få till en mer kontinuerlig tillgång även här.

Hur får ni tag på fordon att analysera?

­‑ Det är lite olika men vanligast är att vi får låna fordon från generalagenterna. Det ligger ju i deras intresse att just deras modeller finns tillgängliga i CABAS. Om det är svårt att få tag på bilar därifrån kan vi även i vissa fall hyra bilar. Det är ett ständigt pågående arbete.

Berätta mer om hur CAB:s fordonsanalyser går till

- Innan själva fordonsanalysen på verkstaden genomförs ett omfattande arbete med att bygga reservdelsunderlaget, vilket består av 800-1500 delar beroende på fordonets komplexitet. I våra analysverkstäder i Örebro frilägger och demonterar vi sedan de delar som vanligtvis är berörda under en skadereparation enligt tillverkarens metodbeskrivning. Noggrann dokumentation av konstruktionen genomförs sedan innan återmontering sker. Uppmätning av lackytor ingår också som en del av fordonsanalysen. Efter detta skapas och kopplas 3D-modeller till reservdelsstrukturen och slutligen testas hela CABAS-modellen för att säkerställa rätt kvalitet.

Vad tycker de som lånar ut bilarna om att CAB plockar isär dem?

- Vi har under väldigt många års tid arbetat med de flesta generalagenterna och byggt en bra relation så jag tror inte att de är så oroliga för det. De vet att vi är duktiga på det vi gör och följer de metodbeskrivningar som finns.

Så hur ser det ut om du ska summera året?

- Under 2021 har våra tekniker hittills analyserat och producerat drygt 150 nya CABAS-modeller vilket är riktigt bra. Helt nya fabrikat i CABAS för året är Cupra, Maxus samt XPENG. Vi har också arbetat med att färdigställa vår dedikerade analysverkstad för tunga fordon där vi i skrivande stund nu arbetar med senaste Mercedes Arocs. Det rullar på helt enkelt.

Vad hoppas du på inför 2022?

- Vi hoppas kunna säkra tillgången till analysfordon med lite längre framförhållning. Jag ser också fram emot att få arbeta vidare tillsammans med teamet och finslipa på våra arbetssätt för att se hur vi kan bli ännu effektivare. Vi ska också arbeta vidare med att säkerställa att vi möter våra kunders förväntningar och behov gällande framförallt tillgängliga reservdelar för de fordonsmodeller vi levererar.

© Copyright 2024 CAB Group