Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
Våre produkter
CAB
Meny
Lukk

CAB:s system hjelper deg å ta bærekraftige valg

Bærekraft har blitt et stadig viktigere tema for bilindustrien. Verksteder, forsikringsselskaper og bileiere er i dag stadig mer interessert i påvirkningen en reparasjon gir, og bransjen tar stadig flere initiativ for å redusere miljøpåvirkningen. CABs system for beregning og planlegging av bilskadereparasjoner skal være en støtte for alle parter til å ta bærekraftige valg.

Bærekraft har blitt et stadig viktigere tema for bilindustrien. Verksteder, forsikringsselskaper og bileiere er i dag stadig mer interessert i påvirkningen en reparasjon gir, og bransjen tar stadig flere initiativ for å redusere miljøpåvirkningen. CABs system for beregning og planlegging av bilskadereparasjoner skal være en støtte for alle parter til å ta bærekraftige valg.

Alt starter med en korrekt beregning

En viktig del av vårt arbeid er å gjøre det enklere for våre kunder å ta bærekraftige valg. At DBS-kalkylen er så nøyaktig og fullstendig som mulig er en bærekraftsgevinst i seg selv da det gjør jobben enklere å planlegge og reduserer risikoen for dobbeltarbeid. Å ha gode kjøretøydata og tidsstandarder er en forutsetning for å skape ressurseffektivitet i virksomheten

CABAS Parts for demonterere

Innebygd i DBS er muligheten til å direkte be om tilbud på brukte deler i stedet for nye fra demontererne verkstedet har avtale med. CABAS Parts-produktet gir demontereren mulighet til å svare på henvendelser og sende tilbud direkte til skadeestimatet. Å bruke brukte deler er både økonomisk og miljømessig en god del. Stadig flere forsikringsselskaper krever derfor at verkstedene bruker brukte deler så mye som mulig ved skadereparasjoner. Bare i Sverige kjøpes over 350 000 brukte deler årlig gjennom CABAS Parts. Den mest brukte delen som skal brukes i en skadereparasjon er en inngangsdør.

En optimalisert arbeidsflyt krever mindre ressurser

Optimalisering av arbeidsprosesser ligger i CABs DNA. Siden 70-tallet har vi jobbet for å gjøre skadebehandlingsprosessen mer effektiv og transparent. Redusere ledetider og dobbeltarbeid påvirker naturligvis det totale fotavtrykket til reparasjonen.

Et godt eksempel er hvordan våre systemer gjør det enklere for bileier å dokumentere skaden selv med mobilkameraet sitt. Målet er å gi både verkstedet og forsikringsselskapet et godt bilde av skadeomfanget på et tidlig tidspunkt. En god fotobefaring kan i mange tilfeller erstatte en skadebefaring på verkstedet og dermed spare den ekstra bilturen det medfører for bileieren.

I tillegg til å gjøre kundeopplevelsen bedre, vil det være en betydelig gevinst for miljøet. Et kjøretøy som reiser til og fra en skadeinspeksjon slipper ut i gjennomsnitt 4 kg karbondioksid. Det kjøres 4 millioner kilometer årlig for å inspisere bilen i Sverige. Dersom alle skadekontroller i Sverige skulle gjøres i form av fotoinspeksjoner, ville det bety en besparelse på ca 588* tonn co2. Dette tilsvarer 490** tur/retur-flyvninger til Thailand.

Takk til alle norske forsikringsselskaper, skadeverksteder og demontører for å gjøre bilskadebransjen mer bærekraftig. Vi i CAB vil fortsette å utvikle systemer som hjelper deg på veien.

Minimer og gjenbruk

Avfallspyramiden er et begrep i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Den skal være en veiledning i hvordan vi alle håndterer avfall og materialgjenvinning:

 1. Minimer: Skap så lite avfall som mulig ved å konsumere mindre, produsere ressurseffektivt eller reparere i stedet for å kjøpe nytt.
 2. Gjenbruk: Ved å gjenbruke produkter sparer du både på materialet de er laget av og energien som gikk med til å lage dem.
 3. Resirkuler: Hvis produktet ikke kan brukes igjen, kan materialene i det resirkuleres.
 4. Ta ut energi: Hvis materialet ikke kan gjenvinnes, må det brennes i et kraftverk for å omdanne energien i avfallet til strøm og varme.
 5. Deponi: Materialer som av ulike årsaker ikke kan gjenvinnes eller forbrennes, deponeres, for eksempel på deponier. Dette bør unngås så mye som mulig.


*Beregnet til 147g CO² per kilometer som er gjennomsnittlig utslipp fra en bil i den svenske bilparken i 2021

**Beregnet ved hjelp av ICAOs klimakalkulator Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. på en person som flyr TOR Arlanda-Phuket i premiumklasse.

© Copyright 2024 CAB Group