$businessArea

Øvrige tjenester

Gjør reparasjonsverkstedet mer effektiv ved hjelp av tilleggstjenester til CAB Plan.

CAB Plan KPI Portal

KPI-portalen inneholder en rekke forskjellige nøkkeltall for å overvåke virksomheten din, noe som hjelper deg med å nå fastsatte mål.

CAB Damage Inspection Booking

Gjennom CAB Damage Inspection Booking kan bileieren bestille tid for skadeinspeksjon selv. Og når bestillingen er gjort, blir den registrert direkte i CAB-planen.

CAB Plan Avvikshåndtering

Interessert i å optimalisere reparasjonsprosessen? CAB Plan Deviation Management samler alle avvik rapportert i CAB Plan, både eksterne og interne.