Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
Våre produkter
CAB
Meny
Lukk

AI gjør bilskadehåndtering smart og bærekraftig

Denne våren lanserer CAB tjenesten CAB Smart Damage Analysis, som bruker AI til å identifisere og analysere skader på kjøretøy basert på bileierens egne bilder. Dette vil i mange tilfeller helt erstatte den fysiske skadekontrollen og forenkle prosessen også for verksted, forsikringsselskap og bileier.

AI forbedrer kundereisen og reduserer ledetider

CAB Smart Damage Analysis bruker AI-teknologi fra forsikringsselskapet Bdeo Technologies for å analysere bileierens egne bilder. Gjennom et lettfattelig grensesnitt veiledes bileieren til å ta gode og relevante bilder av hele kjøretøyet. På denne måten kan systemet identifisere skadetype, skadens plassering og omfang.

Resultatet fra analysen følger med bestillingen i planleggingsverktøyet CAB Plan og gir grunnlag for at workshopen kan lage et godt innledende estimat i beregningssystemet CABAS. Dette gjør det mye enklere å planlegge arbeidet og sørge for at deler er på plass i god tid før bileier leverer inn bilen.

Smart og bærekraftig skadehåndtering

En AI-skadekontroll kan i mange tilfeller erstatte en skadeinspeksjon på verkstedet og spare bileieren for den ekstra reisen det medfører. I tillegg til å gjøre kundeopplevelsen bedre, vil det være en betydelig gevinst for miljøet. Et kjøretøy som reiser til og fra en skadeinspeksjon slipper ut i gjennomsnitt 4 kg karbondioksid.

I Sverige kjøres det 4 millioner kilometer årlig for å inspisere skader på personbiler. Dersom alle disse skulle gjøres i form av fotobefaringer, ville det bety en besparelse på ca 300 tonn co2. Dette tilsvarer 245 tur-retur-flyvninger til Thailand. Å unngå skadekontroll på verkstedet frigjør også tid til å reparere flere biler.

CAB Smart Skadeanalyse er en tilleggstjeneste som er integrert i CAB Plans bookingtjeneste og kan brukes av både forsikringsselskaper og verksteder.

CAB Smart Damage Analysis er tilgjengelig fra og med februarutgivelsen av CABAS og CAB Plan.

© Copyright 2024 CAB Group