Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng
Våra kunder

MEPS

För oss är MEPS ett konkurrensmedel

EBAB Byggservice har bred kompetens, med försäkringsskador som ett av sina specialistområden. För EBAB är MEPS ett sätt att öka konkurrenskraften, då många beställare kräver att jobben hanteras i MEPS. VD:n Bengt-Erik Persson berättar.

MEPS som konkurrensmedel

- Vi på EBAB har jobbat i Meps i flera år, och det har hjälpt oss mycket. Det har blivit ett konkurrensmedel, då många beställare kräver att utföraren jobbar i MEPS. De vill ha smidiga flöden och tydliga kalkylunderlag utan överraskningar.

Lätt att redovisa jobben

- För oss blir MEPS nästan som ett redovisningsprogram. Jag redovisar vad jag gjort och de här pengarna blev det.

Allt dokumenteras på samma ställe

- Kommunikationen underlättas eftersom allt som händer i ett uppdrag skrivs ned i chatten eller blir dokumenterat på dokumentytan med bilder och GVK-dokument. Det kan vara jobbigt att ringa – det är upptaget och folk sitter i bilen. Men MEPS gör att det inte är någon risk att missa ett samtal eller att glömma något. Våra beställare kan själva se och läsa, för att sedan ta informationen vidare till slutkunden.

Citat tecken

Bengt-Erik Persson VD, EBAB Byggservice, Lindesberg

© Copyright 2024 CAB Group