$businessArea

CAB Plan Damage Booking

Genom CAB Plan Damage Booking kan verkstaden få skadebesiktningar bokade automatiskt från försäkringsbolag eller direkt från fordonsägarna.

Skadebesiktnings-bokningar direkt från försäkringsbolag

SMS-påminnelser till dina kunder

Ger möjlighet till förberedelse och merförsäljning

Styr själv över bokningsbara tider

Det här är CAB Plan Damage Booking

CAB Plan Damage Booking passar verkstäder som endast vill kunna hantera skadebesiktningsbokningar och inte reparationens alla delar.

Ta mot och hantera skadebesiktningsbokningar

CAB Plan Damage Booking är ett CAB Plan med reducerad funktionalitet som riktar sig till verkstäder som endast vill kunna hantera skadebesiktningsbokningar och inte boka in reparationens alla delar.

Med tjänsten får verkstaden skadebesiktningar bokade automatiskt från de försäkringsbolag som ni samarbetar med eller från fordonsägarna via webapplikationen CAB Damage Inspection Booking. Bokningarna går också att lägga till manuellt.

I CAB Plan Damage Booking ingår tjänsten CAB Plan SMS där verkstäder kan kommunicera med fordonsägaren via SMS. Med tjänsten väljer verkstaden själv när kunden ska få en SMS-påminnelse, exempelvis när det är dags att lämna bilen för skadebesiktning eller när det är dags att hämta bilen efter reparation.

Fördelar med CAB Plan Damage Booking

 • Automatiskt inbokade skadebesiktningar från försäkringsbolag.

 • Verkstaden styr själv över vilka bokningsbara tider som skall finnas.

 • En inbokad tid för skadebesiktning ger möjlighet till förberedelse och merförsäljning.

 • SMS-påminnelser till fordonsägaren genom tjänsten CAB Plan SMS.

Tilläggstjänster

CAB Damage Inspection Booking

Genom CAB Damage Inspection Booking kan bilägaren själv boka en tid för skadebesiktning. Och när bokningen är gjord registreras den direkt i CAB Plan.

 

Prislista och beställ


CAB Plan Damage Booking

Årslicens

Pris

Årlig licenskostnad

196,00€


CAB Plan - Bokning av skadebesiktning av en extern bokare

Transaktion

Pris

Extern bokning, per skada

1,57€


CAB Plan - Bokning av reparation av verkstadens interna bokare

Transaktion

Pris

Kombiverkstad (verkstad med både plåt och lack)

4,00€

Plåtverkstad (verkstad med enbart plåt)

3,20€

Lackverkstad (verkstad med enbart lack)

1,84€

Extern bokning från annan verkstad (alla verkstadstyp)

1,84€


Övrika tjänster

Transaktion

Pris

SMS-påminnelse (per SMS) 1-500 st

0€

SMS-påminnelse (per SMS) 501- st

0,11€Volymrabatt

Utgår årligen enligt nedan tabell

Kombiverkstad

Plåtverkstad

Lackverkstad

Antal bokningar 1-1000

4,00€

3,18€

1,84€

Antal bokningar 1001-2000

3,20€

2,54€

1,84€

Antal bokningar 2001-3000

2,41€

1,90€

1,84€

Antal bokningar 3001-

1,92€

1,90€

1,84€


CAB Plan:
Villkor för prissättning och kostnader


 • Som skadebokning räknas varje ärende som faktiskt bokas.
 • För skadebokning utan kopplad CABAS-kalkyl utgår samma kostnad som för ärenden med kopplad CABAS-kalkyl.
 • Avbokning reducerar inte kostnaden.
 • Skadebokning med flera kopplade kalkyler räknas som motsvarande antal skadebokningar.
 • Externa bokningar från annan verkstad räknas inte med i volymrabatten.
 • Beställd licens måste motsvara de tjänster verkstaden tillhandahåller.
 • I de fall verkstadens tjänsteerbjudande förändras eller omfattar tjänster som inte stämmer överens med licensen förbehåller sig CAB att ändra till matchande licens.
 • Priserna indexjusteras i enlighet med CABs avtalsvillkor.
 • Priser exkl. moms.