Knowledge,
optimized.
$businessArea

Gör skadereparationer till en lönsam affär

Sedan 1970-talet samlar vi kontinuerligt in kunskap om reparationsprocessen genom att studera mängder av verkliga skadereparationer på fordon. Denna kunskap har vi samlat i verktygen CABAS och CAB Plan, som ger dig och andra inblandade parter i reparationen möjlighet till effektiva och lönsamma samarbeten.

Våra produkter för verkstäder

CABAS Verkstad

Kalkyleringssystem för beräkning av skadereparationer på personbilar.

CAB Plan

Det kompletta boknings-, planerings- och kommunikationssystemet för skadereparationer.

CAB Plan Damage Booking

Bokningssystem för skadeverkstäder som vill kunna ta emot skadebesiktningsbokningar från försäkringsbolagen.