Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
Våra produkter
CAB
Meny
Stäng
Knowledge,
optimized.
$businessArea

Gör skadereparationer till en lönsam affär

Sedan 1970-talet samlar vi kontinuerligt in kunskap om reparationsprocessen genom att studera mängder av verkliga skadereparationer på fordon. Denna kunskap har vi samlat i verktygen CABAS och CAB Plan, som ger dig och andra inblandade parter i reparationen möjlighet till effektiva och lönsamma samarbeten.

Våra produkter för verkstäder

CABAS Verkstad

Kalkyleringssystem för beräkning av skadereparationer på personbilar.

CAB Plan

Det kompletta boknings-, planerings- och kommunikationssystemet för skadereparationer.

CAB Plan Damage Booking

Bokningssystem för skadeverkstäder som vill kunna ta emot skadebesiktningsbokningar från försäkringsbolagen.

© Copyright 2024 CAB Group