Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Menüü
Sulg

Text

MEPS kindlustusseltsidele

MEPS on juhtiv varakahjude käitlemise süsteem, mida kasutavad kõik Rootsi suuremad kindlustusseltsid. MEPSi kaudu tellivad kindlustusseltsid töövõtjatelt tööd.

Händer lägger golv

Analüüsitavad andmed

MEPS annab kindlustusseltsidele juurdepääsu andmetele, mida saab kasutada enda ning oma tarnijate tegevuse analüüsimiseks. Kulusid ja ajakulu näitavaid andmeid saab kasutada ettevõttesiseste protsesside sujuvamaks muutmiseks.

MEPS hõlbustab automatiseerimist

MEPS pakub sisemiste protsesside automatiseerimiseks standardiseeritud ja struktureeritud kuluandmeid. Andmed edastatakse ühtses vormingus, mis võimaldab enne otsuse tegemist kulud automaatselt läbi vaadata. Automatiseeritud läbivaatamisprotsessi abil saavad töötajad keskenduda keerukamatele juhtumitele, kulude juhtimine on tõhusam ning nõude menetlusaeg lüheneb. Võtke meiega ühendust e-postiaadressil support@meps.ee, kui soovite rohkem teavet ja MEPSi automatiseeritud hindamisteenuse MEPS Autoreply hinnapakkumist.


© Copyright 2024 CAB Group