Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Menüü
Sulg
Knowledge,
Optimized

„Ehitustöölise“ roll MEPS-i töökäskudes

MEPS-i töökäsu funktsiooni abil saate töödejuhatajana anda tegevusala töölistele juurdepääsu MEPS-i. „Ehitaja“ rollil on süsteemile piiratud juurdepääs ning ta saab vastu võtta ja töötada ainult töökäskudega. Ehitustöölised pääsevad oma telefoniga otse MEPS-i, teevad fotosid ja märkmeid. Säästate aega tänu paremale suhtlusele, dokumentatsioonile ja väiksemale administreerimisele.

Tööde jagamine ja ülevaate saamine

Töökäsud ja „Ehitaja“ roll on veel üks MEPS-i eelis, sest juurdepääs MEPS-i on ka ehitustöölistel.

Töökäsk luuakse ja kavandatakse MEPS-is ning selle saab määrata, kas MEPSi tavakasutajale, „Ehitaja“ rolliga kasutajale või ettevõttele. Töökäsu määramisega lisatasu ei kaasne. Töödejuhataja kirjeldab ja jagab töid sujuvalt digitaalselt ning saab aruandeid ja värskendusi edenemise kohta. Töötajad sisestavad andmed mobiiltelefoni ja tulemus on MEPS-is kohe näha.

„Ehitaja“ rollil on süsteemile piiratud juurdepääs ja ta saab töötada ainult töökäskudega. Seetõttu maksate rolli eest madalamat litsentsitasu.

Olemasolevatele kasutajatele saab juba määrata töökäsu nende praeguse litsentsi alusel.

Lugege töökäske kasutavate klientide lugusid

© Copyright 2024 CAB Group