Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Menüü
Sulg

Sujuv koostöö
ja selged arvutused

 • Avaleht
 • / MEPSi statistika aitab tehingut mõista

MEPSi statistika aitab tehingut mõista

Paljude CABi klientide jaoks on MEPSi statistilised aruanded oma ettevõtte tegevuste analüüsi oluline osa. Iga hange tekitab hulgaliselt andmeid näiteks teostusaegade, materjalikasutuse ja sissetulekute kohta. MEPSi statistilistest aruannetest saadud teavet saab kasutada tegevuse tõhustamiseks.

MEPSis tehtud tööde statistika vaatamine

Remondiprojekti käigus loodud andmed ei kajasta ainult kulusid. Need sisaldavad ka teostusaegu, materjalide hindu ja ajas toimuvaid suundumusi, mis näitavad hanke kulgu. Kui olete ettevõtja ja teil on MEPSi täisversioon, saate kasutada statistilisi valmisaruandeid. Need annavad olulist teavet selle kohta, kuidas teie ettevõtet tõhusamaks muuta.

Hea ülevaade tehtud tööst

Aruanded leiate jaotisest „Meie ettevõte“ ja vahekaardilt „MEPSi statistika“. Funktsioon annab ülevaate MEPSi tööde erinevate osade kulust teatud aja jooksul. Saate kiirelt selge ülevaate materjalidest, kulutatud ajast, sissetulekutest ja kasutatud koodidest. Viimati nimetatut saab kasutada näiteks tõhusamate mallide väljatöötamiseks.

Aruandeid saab eksportida Excelisse, et neid edasi töödelda.

© Copyright 2024 CAB Group