Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Menüü
Sulg
Kuidas MEPSi kalkulatsioon toimib
 • Avaleht
 • / Kuidas MEPSi kalkulatsioon toimib

Kuidas MEPSi kalkulatsioon toimib

MEPSi kalkulatsioonis ei arvestata tundide arvu vaid analüüsidel põhinevate väärtustega tööetappe. Seetõttu on kalkulatsioon selge ja hõlpsasti tõlgendatav ning soodustab tööprotsessi tõhusust. MEPSi kalkulatsioon aitab teil jälgida kulusid ja suurendada kasumlikkust, hõlbustab arvete esitamist ning toob tellija ja teenusepakkuja vahele selguse.

MEPSi kalkulatsiooni põhimõte

Kalkulatsioon kajastab tööetappe

MEPSis ei põhine tavapärastele jooksvatele arvutustele. Selle asemel, et esitada arvel tundide arv, võtab töövõtja tasu tegelikult tehtud töö eest. MEPSi kalkulatsiooni ei arvesta seega ajakulu vaid üksikasjalikke tööetappe.

Igal tööetapil on MEPSi arvutuses analüüsidel põhinev väärtus. Nende väärtuste alusel määrab tööde teostaja kliendiga sõlmitud lepingu alusel hinna. Iga etapi maksumus sõltub töövõtja kokkulepetest.

MEPSi koodid ja arvutusalgoritmid põhinevad erinevate tegevusalade tegelike tööetappide analüüsil.

Teie juhite oma tõhusust

Tööde teostaja vastutab oma tõhususe eest ise. Kui teete töö kiiresti ja tõhusalt, jõuate teha rohkem tööetappe vähema ajaga ja tänu sellele saate rohkem arveid esitada. Nende puhul, kellel läheb rohkem aega, kehtib vastupidine.

Selge reaalajas jälgitav kalkulatsioon

MEPSi kalkulatsioon on hankes kõigile nähtav. See on üksikasjalik ja näitab iga osa maksumust ning mida see sisaldab. MEPSi kalkulatsioon muutub reaalajas, sest töö käigus tekkivates täiendustes on lihtne kokku leppida. Kalkulatsioon näitab selgelt, miks vastavad etapid lisati.

Kuna kalkulatsioon on nii arusaadavalt üles ehitatud, on see heaks aluseks arvete esitamisel. Kogu teave on alati näha ning töövõtja ja klient saavad tõhusalt ja kasumlikult koostööd teha kõigile osapooltele sobival viisil.

Rohkem teavet MEPSi kalkulatsiooni kohta

Kui soovite MEPSi kalkulatsiooni kohta rohkem teada saada, soovitame läbida meie koolitus, mille saab broneerida siin.

© Copyright 2024 CAB Group