Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Menu
Luk
Vores kunder

MEPS

Vi tror på langsigtede samarbejder med entreprenører

Forsikringsselskabet Folksam har længe brugt MEPS som systemstøtte til byggeskadesager. Tom Forsman, Head of Construction Damages, forklarer, hvordan MEPS letter kommunikationen med entreprenører og skaber mere tilfredse kunder.

Bredt netværk af håndværkere 

-MEPS er en central del af Folksams håndtering af byggeskader. Der har vi et netværk af entreprenører og kontrollører, som vi har aftaler med. Da vi har hele Sverige som arbejdsområde, er det vigtigt med et system, hvor alle samles og arbejder på samme måde.

-Når der er registreret en skade på en ejendom, sker der et syn, som ofte resulterer i, at skaden skal udbedres. Herefter får en entreprenør tildelt opgaven, som laver en beregning, som vores skadebehandlere kontrollerer og godkender, inden reparationen starter. Når arbejdet er færdigt og den endelige beregning er godkendt af os, kan entreprenøren fakturere arbejdet.

Gennemsigtig kommunikation

-Mange parter er involveret i en byggeskadesag, så gennemsigtig og smidig kommunikation er vigtig for at undgå misforståelser. Vi mærker, at mere og mere af kommunikationen mellem os og entreprenørerne foregår i MEPS chatfunktionen. Vi plejede at mødes eller ringe og maile, men nu er der en mere ensartet og nemmere måde for hele branchen.

Langsigtede samarbejder giver tilfredse kunder

-Det vigtigste for os er, at vores kunder får en sikker og hurtig service. Derfor tror vi på langsigtede og stabile samarbejder med byggefirmaer, der kan hjælpe os med at skabe det. Det er irriterende for kunden at blive ramt af for eksempel vandskade eller brand, og så er det værdifuldt for os at samarbejde med entreprenører, der er vant til at håndtere den type skader, og som vi ved, udfører et professionelt arbejde. De bliver vores ansigt udadtil og en del af vores søgen efter at få en tilfreds kunde.

Citat tecken

Tom Forsman Afdelingsleder Bygningsskade, Folksam, Örebro, Sverige

© Copyright 2024 CAB Group