Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Menu
Luk

Knowledge,
Optimized

MEPS Klimaberegning

MEPS Klimaberegning er Nordens første tjeneste til automatisk beregning af klimapåvirkningen i bygningsskader og reperationsopgaver. Resultatet kan bruges af virksomheder som led i arbejdet med bæredygtighed.

Hvor stor klimapåvirkning har bygningskader og reparationsopgaver?

MEPS Klimaberegning viser en beregning i kuldioxidekvivalenter for hver MEPS-opgave. Man kan se hvor mange koldioxidekvivalenter forskellige dele i en opgave står for; materiale, energiforbrug, person- og materialetransport.

Klimaberegningen er baseret på grunddata fra IVL Svenska Miljöinstitutet. I samråd med dem har MEPS Dataforvaltning fundet den bedste måde at lave klimaberegningen på. De værdier som bruges i klimaberegningen i MEPS opdateres daglig så de stemmer med IVLs grunddata for klimapåvirkningen.

Hvordan kan klimaberegning bruges?

På et overordnet niveau kan klimaberegning skabe en forståelse for hvordan reetableringsarbejdet med bygningsskader og reparationsopgaver påvirker klimaet. MEPS genererer generiske data og kan ses som et værktøj i virksomhedens arbejde med bæredygtighed. Brugeren får mulighed for at træffe bedre beslutninger på et oplyst grundlag ift. klimapåvirkningen i den enkelte opgave.

Kontakt os for mere information om MEPS Klimaberegning

Vil du vide mere om MEPS Klimaberegning? Kontakt os via kontaktformularen, eller kontakt vores supportafdeling på meps@cabgroup.dk.


© Copyright 2024 CAB Group