Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Menu
Luk

Text

MEPS for forsikringsselskaber

MEPS er det førende system i flere nordiske lande, når det kommer til håndtering af byggeskadesager. Det er via MEPS, at forsikringsselskaberne bestiller job hos entreprenører.

Händer lägger golv

Data som hjælper til at effektivisere

Med MEPS får forsikringsselskabet adgang til data, der kan bruges til analyse af både ens egen virksomhed og leverandørers. Data fokuserer på omkostninger og tid og kan bruges til at effektivisere de interne processer.

Hurtigere svar betyder gladere kunder

MEPS muliggør hurtig og gennemsigtig kommunikation mellem alle involverede parter i en byggeskadesag. Dette fører til hurtigere beslutninger og hurtigere svar til slutkunden. Den klare dokumentation i MEPS gør det nemt at fx give en statusopdatering på sagen eller informere om de afholdte omkostninger.

MEPS gør det muligt at automatisere

MEPS leverer standardiserede og strukturerede data på omkostninger og tid, som kan bruges til at automatisere interne processer. Data leveres i ét og samme format, hvilket skaber forudsætninger for automatisk undersøgelse af omkostninger, inden der træffes en beslutning. Med en automatiseret undersøgelsesproces kan sagsbehandlerne fokusere på mere komplekse sager, samtidig med at kontrollen med omkostninger forbedres og behandlingstiden forkortes. Kontakt os, hvis du vil vide mere om MEPS og vores automatiserede tjeneste MEPS Autoreply på sebastian.juel@cabgroup.dk


© Copyright 2024 CAB Group